Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev fredag 01. oktober 2021
&nsbp;

Dette er KAs prioriteringer de neste fire årene

Med noen få justeringer ble styrets forslag til strategiplan for perioden 2021-2025 vedtatt av KAs landsråd onsdag ettermiddag.

 

Her det nye styret i KA

Det nye styret har et solid grunnlag for arbeidet i den kommende toårsperioden, først og fremst gjennom en godt forankret strategiplan og et vitalt sekretariat, sier Hege Hovland Malterud, som nå går inn i sin tredje toårsperiode som styreleder i KA.

 

Flere får stemmerett i KAs øverste organ

Vedtektene endres slik at også medlemsvirksomheter utenfor tariffområdet blir representert i landsrådet.

 

Forventer satsing på kirkelig og ideell sektor

– Pandemien har medført sterke begrensninger på folks alminnelige familieliv, på tros- og livssynssektoren og på frivilligheten. Det er viktig at staten nå bidrar aktivt til å remobilisere de mange viktige aktørene i sivilsamfunnet, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs. Den avtroppende regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett 12. oktober.

 

Ny kirkeverge eller daglig leder? 2022-kurset er åpnet for påmelding

Vi er i ferd med å hente inn koronaforsinkelsene som har rammet grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet med fulle kurs i høst. Nå har vi åpnet for påmelding til kurset som starter i januar 2022. Pågangen er stor, så sikre deg plass nå!

 

Tono-fritaket for digital formidling opphører i dag

– Fritaket for lisensiering av musikken i nettgudstjenester var et tiltak Tono innførte fordi nasjonale smittevernrestriksjoner forhindret menigheter fra å avholde fysiske gudstjenester. Nå som samfunnet er gjenåpnet, er det naturlig at også fritaket opphører, sier avdelingsdirektør Inger Elise Mey i Tono. Les om digitale musikkrettigheter her.

 

Tilskudd til brannsikring, konservering, vedlikehold og tjæring

Riksantikvarens tilskuddsordninger for brannsikring av middelalderkirker, konservering av kirkekunst og vedlikehold og tjæring av stavkirker får fast årlig søknadsfrist fra og med nå: 1. november. Les mer om ordningene hos Riksantikvaren.

 

Påminnelse: Levering av sluttrapport

Kirkeeiere som fikk tildelt BFD-tilskudd fra Riksantikvaren i utlysningsrunde nr. 3 og 4 (tildelt i 2020) til brannsikring, utskifting av gammelt el-anlegg eller istandsetting av klimaskall, må levere sluttrapport innen 1. november. Ta kontakt med Riksantikvaren hvis du har spørsmål.

 

Klar for nettkurs?

Hver torsdag fra kl. 12.30 og én eller halvannen time utover får du faglig input der du er, gjennom Zoom, Crowdcast eller Teams. Vel møtt!

 

Vi minner om søknadsfrist 1. oktober for stipender innen kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni. Informasjon om stipendordninger og andre OU-tiltak finner du alltid på ouinfo.no.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .