KA logo

torsdag 01. september 2011. Problemer med å lese e-posten? Klikk her

Nytt fra KA uke 35

MIDLER TIL KOMPETANSEUTVIKLING
I UNDERVISNINGSSTILLINGER

Det er lyst ut midler til kompetanseutvikling for ansatte i kirkelige undervisningsstillinger.
Utlysningen gjelder for ansatte i menighetsråd/fellesråd, men normalt ikke for ansatte i stillinger som finansieres av trosopplæringsmidler. Det utlyses både individuelle og regionale midler.
Søknadsfristen er 1. oktober 2011
Lenke til utlysingstekst individuelle midler
Lenke til utlysingstekst regionale midler

PÅMINNELSE FRA ARBEIDSGIVERAVDELINGEN

For personer som er tilsatt i stillinger plassert i HTA kapittel 5 Lokalt lønns- og stillingsregulativ, skal det gjennomføres årlige lokale forhandlinger innen 1. oktober (jf. HTA kapittel 5, pkt 5.2)
Det understrekes at det er viktig å skille disse forhandlingene fra forhandlinger med hjemmel i pkt 5.3, både mht kriterier og tvisteløsning.
Se HTA kapittel 5, pkt 5.2 her
PS: Forhandlinger om lønn til øverste leder etter kapittel 3 kan skje en gang i året, men tariffavtalen har ikke gitt nærmere anvisning om når dette skal skje.

KIRKEPLANLEGGEREN 2012
- GOD FOR RÅDSMEDLEMMER OG TILSATTE

Kirkeplanleggeren 2012 er klar til levering om vel en måned. Fristen for bestilling til rabattert pris, var 1. september, men forlenges til kommende helg. Altså: Alle bestillinger som gjøres innen 4. september, får gjeldende rabatt!
Kirkeplanleggeren 2012 blir av samme gode kvalitet som før. Salmeforslagene er på plass, denne gang oppdatert og gjennomarbeidet i forhold til vedtatte endringer av tekstrekkene som følge av gudstjenestereformen. Forslagene er tatt ut av ut av kalendariet for å gi plass til notater, men følger i planleggerens ressursdel. Gjør som Voss og bestill Kirkeplanleggeren 2012 som velkomstgave til alle nye rådsmedlemmer!
Les mer om Kirkeplanleggeren 2012
Bestill den, og annen nyttig litteratur fra KA, på www.ka.no/nettbutikk

NÆRT FORESTÅENDE KURS OG KONFERANSER FRA KA

For å møte behovet for oppdatering omkring gjeldende regelverk og bestemmelser om mva, arrangerer KA kurs om temaet 26. september i Oslo. Nå er det siste sjanse til å få med seg MVA-grunnkurs. Påmelding snarest.
Les mer

Vi oppfordrer kirkeverger og andre som mottar torsdagsinformasjonen til å tilby dette kurset for Kirketjenere som trenger eller ønsker faglig påfyll.
Fokuset på samlingen er kirken som bygg, symbol og brukshus, bygningsforvaltning og vedlikehold og sikring av kirkelig interiør og inventar. Påmeldingsfrist 27. september.
Les mer

Påmeldingsfristen for Landskonferansen for kirkeverger går ut i dag, 1. september. Konferansen holdes på Hamar 10.-12. oktober.
Les mer 

Vennlig hilsen KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Klikk her om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev fra .