Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev fredag 12. november 2021
&nsbp;

Taler KA-medlemmenes sak på Stortinget

En viktig del av arbeidet med å bidra til best mulige rammebetingelser for KAs medlemmer, er å delta i stortingskomiteenes muntlige høringer om statsbudsjettet.
– Vårt mål er å vise fram verdien av arbeidet som skjer i sektoren og sikre gode rammebetingelser. Da er det viktig å være i dialog med nasjonale folkevalgte, både i formelle og uformelle kanaler, sier Marit Brandt Lågøyr i KA.

 

– Regjeringen leverer ikke på kirkebygg

Solberg-regjeringens 40-millionerskutt i kirkebyggsatsingen blir stående i Støre-regjeringens budsjettforslag. – Vi er skuffet over at ikke regjeringen følger opp de siste års satsing på istandsetting og sikring av kulturhistorisk viktige kirkebygg, sier direktør for sektorpolitikk og styring i KA, Marit Brandt Lågøyr.

 

Nyhet: Veileder for gjenbruk av kistegraver

I en helt fersk veileder tar KA opp HMS-utfordringer for tilsatte i møte med dagens praksis for gjenbruk av kistegraver. Målet er å bidra til å gjøre gode beslutninger innenfor gjeldende lovverk, etikk og hensyn til de gravplassansatte.

 

Slik ser KA på «den norske modellen»

«KA stiller seg i hovedsak bak mindretallets vurderinger i utredningen og mener det er begrenset behov for de foreslåtte lovendringene, og at disse i flere av de foreslåtte tilfellene tvert imot fremstår uhensiktsmessige», heter det i høringssvaret til NOU 2021:9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv.

 

Kommende nettkurs og webinarer

Informasjon om stipendordninger, kurs/konferanser og andre kompetansetiltak innenfor OU-ordningene (opplæring og utvikling) finner du alltid på ouinfo.no.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .