Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev fredag 03. desember 2021
&nsbp;

Enige om ny og grønnere hovedavtale

Forpliktelsen til å jobbe mot klimakrisen gjennomsyrer KA-sektorens nye hovedavtale, som trer i kraft 1. januar. «Hensynet til miljø og klima skal være en del av partssamarbeid og medbestemmelse, og skal bidra til å nå bærekraftsmålene», heter det i en felles uttalelse fra partene. Likestillingsprofilen er også skjerpet.

 

– Tok ikke nok hensyn til religionsfriheten da smittebølgen traff

Ny rapport stiller spørsmål ved om smitteverntiltakene i fjor høst var forholdsmessige. – Dersom vi igjen skulle komme i en situasjon der sosial kontakt må begrenses, må myndighetene være bevisst på at stenging av eller begrensing av muligheten til å samles i gudshus er et større og mer alvorlig inngrep enn veldig mye annet, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

 

Husk lanseringen av Kirkekontroll 2021

9. desember lanseres den nye rapporten om tilstand og sikringstiltak for alle kirkebygg. Møt opp på Kirkens hus i Oslo eller følg med på vår Facebook-side. Meld deg på frokostmøtet her.

 

Webinar: No kjem elæringskurset for nytilsette

Er du ny tilsett i Den norske kyrkje? Eller er du arbeidsgjevar og har fått ein har du ny tilsett? Eller har du vore tilsett eit år eller to? Det nye introduksjonsprogrammet som vert rulla ut i veke 50, er initiert og finansiert av OU-ordningane. Onsdag 8. desember kl. 10.00 inviterer vi til gratis webinar med demonstrasjon av kurset.

 

Andre nettkurs og webinarer før jul

Informasjon om stipendordninger, kurs/konferanser og andre kompetansetiltak innenfor OU-ordningene (opplæring og utvikling) finner du alltid på ouinfo.no.

 

Mindre endringer i forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke

Departementet har oppdatert tekst i vedleggene til forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke for å tilpasse ny trossamfunnslov og bruk av begreper. I sammendragsrapportene for driftsbudsjett og driftsregnskap, vedlegg 1 A og 2 A, har Tilskudd fra rettssubjektet Dnk (konto 805) fått egen linje. I selve forskriftens § 12 er det kommet nytt punkt 1 f og 2 h. Disse punktene var utelatt ved en forglemmelse. Språklig endring i § 17: «Avsatt disposisjonsfond er endret til «Avsatt til…». Se endringsforskriften her.

 

Lover full momskompensasjon allerede i år

– Denne regjeringa prioriterer frivilligheten, og derfor sikrer vi full momskompensasjon allerede i år, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Allerede før tiltredelse lovet Støre-regjeringen full momskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .