Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev fredag 18. februar 2022
&nsbp;

Ber kommunene gi strømstøtte til lokalkirken

Regjeringen sier nei til en egen strømstøtteordning for Den norske kirke, men understreker at «økende strømregninger for kirker (…) må håndteres av kommunen». – Kjersti Toppe (bildet) er heldigvis krystallklar på at kommunene må bidra til å dekke høye strømregninger også for lokalkirken. Vi forventer at kommunene følger opp sine forpliktelser, sier avdelingsdirektør Marit Brandt Lågøyr i KA.

 

Fornebu-kurset: «Ikke bare lærerikt, men også veldig inspirerende»

KA inviterer til ny runde med lederkurs for unge ledere og ledertalenter i kirke og organisasjonsliv. – Jeg har utviklet min lederkompetanse, fått gode verktøy til å utøve ledelse og blitt en mer selvsikker leder, sier Silje Mathea Kleftås Nygård (t.v), som deltok på Fornebu-kurset i fjor.

 

Spørsmål om årsoppgjør, årsregnskap og årsberetning?

Årsregnskapet 2021 for kirkelige fellesråd og menighetsråd avlegges etter ny økonomiforskrift for sokn i Den norske kirke som (fastsatt 9. desember 2020). Den siste tiden har mange henvendt seg til KA med spørsmål knyttet til særlig disse tre punktene:

  • Årsavslutningsposteringer i økonomiforskriften § 17. Nye «strykningsregler»
  • Rådets behandling av årsregnskap og årsberetning – revisors rolle
  • Nye bestemmelser i økonomiforskriften § 12, nr 4 – Redegjørelse om tilstand mht likestilling og diskrimineringslovgivningen.

Spesialrådgiver Trygve Nedland har derfor laget denne veiledningen.

 

Gravplasspraten: Møte med andre tros- og livssynssamfunn

Tema for Gravplasspraten førstkommende mandag er lovens krav om at gravplassmyndigheten minst én gang i året skal innby de andre tros- og livssynssamfunnene i kommunen «til et møte for å drøfte hvordan tros- og livssynssamfunnenes behov ved gravferd kan ivaretas». Fagdirektør Øystein Dahle (t.h.) er gjest hos spesialrådgiver Carsten Furuseth.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .