KA logo

torsdag 27. oktober 2011. Problemer med å lese e-posten? Klikk her

Nytt fra KA uke 43

VÅRENS VAKRESTE EVENTYR – PÅMELDING STARTER 1. NOVEMBER

Planene for KAs landsomfattende fellesrådsopplæring i januar og februar 2012, er etter hvert på plass. Det er et puslespill med datoer og steder for mer enn 60 kurs. Det åpnes for påmelding fra 1. november. Kursene er hovedopplæringen til de nye fellesrådene, og et nødvendig supplement til det  opplæringsarbeidet som er planlagt lokalt.
Les alt om KAs tilbud til rådsopplæring: www.ka.no/raadsarbeid/raadsopplaering
Påmelding skjer fra 1. november via www.ka.no/kurs

VERDIFULL, MEN TANDER PRAKT

Gjennom sine tekstiler forvalter kirken en mangfoldig rikdom – og sitter med et stort ansvar! Kirketekstilene har dessverre vært mer utsatt for ukyndig behandling og neglisjering enn den øvrige kirkekunsten. Nå sender KA ut en vakker og faglig sterk veileder om nettopp stell og bevaring av kirketekstiler, som kan fylle et kunnskapsmessig tomrom.
Heftet sendes ut til alle kirkelige fellesråd, og er ment spredd videre til alle kirkebyggene, for å være tilgjengelig for de som har det daglige ansvaret for kirkens tekstiler.
Les mer om Tander prakt på KAs nettsted

KIRKEPLANLEGGEREN 2012

er på vei til en postkasse nær deg…
Kirkeplanleggeren 2012, ble litt forsinket, men nå pakkes og sendes det ut kirkeplanleggere i stort tempo. De første pakkene som er sendt ut, er til de som har bestilt tidlig. De som bestiller nå, må vente litt...
Les om Kirkeplanleggeren 2012 på KAs nettsted

NYTT FRA NORSK KIRKELIG STUDIERÅD

Nyhetsbrev nr 5/11 er sendt ut med bl.a. info om nye studieopplegg bl.a. knyttet opp mot den nye bibelutgaven. Dessuten om årets tildeling av støtte til pedagogisk utviklingsarbeid.
Les nyhetsbrevet på studierådets nettsted

Vennlig hilsen KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Klikk her om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev fra .