Åpne nyhetsbrevet i din nettleser  
&nsbp;
KA Medlemsinfo onsdag 06. april 2022
&nsbp;

Til kirkevergen. Dette nyhetsbrevet har alle ansatte i kirkelige fellesråd som målgruppe. Vi ber deg sende e-posten videre til alle dine medarbeidere. Tusen takk!

Arbeidsgivere og arbeidstakere i Den norske kirke er enige om at økt kunnskap og kompetanse er et gode for alle. Derfor er det opprettet et spleiselag der begge parter betaler inn en månedlig sum som disponeres til kurs, konferanser, fagdager og stipender.

 

Kompetansetiltak/kurs

Innføringskurs for kontor- og administrasjonsansatte

Kontoransatt og (litt) ny i jobben? 10.-11. november i Drammen arrangeres for første gang eget kurs for kontor- og administrasjonsansatte i OU-regi. Målet er å gi en introduksjon til Den norske kirke som organisasjon og arbeidsplass og å bygge opp under en kirkelig yrkesidentitet. Rammer og regler for arbeidsforholdet er også et viktig tema, samtidig som deltakerne får anledning til å bygge nettverk og utveksle erfaringer.

 

Fagdag om kommunikasjonsarbeid 9. november

Mange ansatte på vår sektor utfører kommunikasjonsoppgaver som i utgangspunktet ikke er en sentral/naturlig del av stillingen deres. Målet med fagdagen i Drammen 9. november er at flere får se hvordan kommunikasjonstiltak kan bidra til å realisere virksomhetens formål og dermed bli en morsommere og mer integrert del av arbeidet. (Fagdagen er en del av innføringskurset omtalt ovenfor, men er også åpen for andre interesserte.)

 

Gratis arbeidstidskurs for arbeidsgivere og tillitsvalgte

KA og fagforeningene har samarbeidet om en foredragsserie om arbeidstid. Serien består av tre ferdiginnspilte moduler à 20-35 minutter. Vi anbefaler at arbeidsgiver og tillitsvalgte ser modulene sammen, for eksempel i et stabsmøte, og at dere diskuterer spørsmål og problemstillinger i etterkant. Opplegget avsluttes med webinar 3. mai. Spørsmål til dette kan sendes allerede nå til Bente Espenes.

 

E-læring: Introkurs for nye ansatte i Den norske kirke

Introduksjonskurset gir en lettbeint og grunnleggende innføring i sju sentrale temaer for alle som skal begynne å jobbe i kirken, eller som har jobbet der en stund og kan trenge en oppfrisker. Kurset er gratis og retter seg mot alle faggrupper i begge arbeidsgiverlinjene i Den norske kirke. Les mer og opprett din bruker på e-læringsplattformen Learnifier.

 

Innføringskurs for nye ansatte innen undervisning og diakoni

Fagutvalg for kirkelig undervisning og diakoni arrangerer i samarbeid med IKO – Kirkelig pedagogisk senter, et årlig kurs for nye ansatte. Årets kurs finner sted 31. oktober til 2. november i IKOs lokaler ved St. Hanshaugen i Oslo.

 

Kurs for utenlandske og ufaglærte kirkemusikere

Fagutvalg for kirkemusikk inviterer sammen med KIN (Kirkemusikksenter Nord) til kurs for utenlandske og ufaglærte kirkemusikere. Kurset består av to samlinger, 17.-19. oktober og 21.-22. november i Tromsø.

 

Kurs i barne- og ungdomskorledelse for kirkemusikere og kordirigenter

Kurset ble arrangert med svært gode tilbakemeldinger i 2021, og gjennomføres på nytt med en digital samling den 18.-19. august og en fysisk samling 10.-11. november. Arrangør er Fagutvalg for kirkemusikk. Kursholder er Randi Claussen Aarflot, sanger, kordirigent og lærer i kordireksjon ved Norges musikkhøgskole.

 

«Spenstig sakral» – nettundervisning for kirkemusikere

Gjennom lærevideoer og nettkurs viser Sula-kantor Håvard Sveås hvordan nytt og gammelt kan kombineres for å skape fremtidens kirkemusikk. Fagutvalg for kirkemusikk støtter tiltaket med OU-midler og kan derfor tilby gratis abonnement for de som er nye i 2022 og halv pris for alle andre. Det vil også være tilbud om gratis nettkurs for alle som ønsker det, uavhengig av abonnement.

 

Stipendordninger / tilskudd

Midler til stabsprosjekter (hele staber) 2022

Det lyses fra OU-styret ut midler til staber som vil fremme likestilling og hindre diskriminering eller samkjøre staben i forbindelse med koronapandemien. Søknadsfrist er 1. mai.

 

Stipend til Arbeidsveilederutdanning (AVU)

Høsten 2022 starter en ny runde med arbeidsveilederutdanning ved Det teologiske fakultet, UiO, som gir deg kompetanse til å være arbeidsveileder i Den norske kirke (ABV)Arbeidsveilederutdanning er et videreutdanningsprogram på masternivå for prester, kateketer, diakoner eller andre kirkelige medarbeidere som har minimum to års yrkeserfaring fra kirkelige tjeneste. Søknadsfrist er 1.mai. OU-styret har utlyst stipender til fellesrådsansatte som ønsker å ta utdanningen.

 

Stipend for ansatte innenfor undervisning, kirkemusikk og diakoni

Søknadsutlysninger og søknadsportal for 2022 finner du på nettsiden for OU. Søknadsfrist for kvalifiseringsstipender fra Kirkerådet og andre faste OU-stipender er 1. mai 2022. Noen stipend er det mulig å søke på fortløpende. Hold deg derfor orientert om stipendordninger innen undervisning, diakoni og kirkemusikk.

 

Stipend til KAs lederutviklingsprogram 2022-2023

KA setter i gang med ny runde med lederutvikling for ledere med personalansvar høsten 2022. OU-styret støtter med 5.000 kroner for høstsemesteret for 15 deltakere. Stipendet gis ved at fellesrådsansatte som melder seg på automatisk får avslag på prisen. (Eventuell støtte til vårsemesteret er ikke avklart).

 

Nærværsarbeid i barnehager

Formålet med stipendene er å bidra til å øke nærværet og det gode arbeidsmiljøet i barnehagene. Søknadsfrist er 1. november

 

Dette er årets andre utgave av «Nytt fra OU», der OU-sekretariatet og fagutvalgene informerer om kommende tiltak. Nyhetsbrevet sendes ut et par ganger i semesteret. Oppdatert info om OU-tiltak finner du alltid på ouinfo.no.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du mottar denne e-posten som medlem av KA, og er registrert med e-postadressen . .