Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 17. november 2011
Nytt fra KA uke 46

SKJERPET HÅNDHEVELSE AV RUTINER VED OFFENTLIG ANSKAFFELSE

Regjeringen har lagt frem et forslag til skjerpede regler for håndhevelse av offentlige anskaffelser. Det skal nå bli lettere for leverandører som ikke har nådd opp i konkurransen, å sikre sine rettigheter. Reglene skal også bekjempe grove brudd på regelverket. Dette gjelder særlig brudd på kravet til åpne konkurranser om offentlige anskaffelser. En domstol vil kunne annullere kontrakter som inngås i strid med regelverket. Skulle prosessen ha kommet så langt at en annullering av kontrakten vil ha vesentlige samfunnsmessige konsekvenser, kan kontrakten avkortes i tillegg til at oppdragsgiver kan ilegges bøter. KOFA skal fortsatt ha en rådgivende funksjon, men dagens adgang til å ilegge bøter flyttes til domstolene.
Les mer på FADs nettsted

"NÆRVÆR OG FRAVÆR I BARNEHAGESEKTOREN"

En gjennomgang av sykefraværstallene for barnehageansatte i KA-sektoren fra 2007 til 2010, viser at det gjennomsnittelige sykefraværet går ned fra 10,7 prosent i 2007 til 8 i 2010. Dette er en god utvikling, men OU-styret vil mer, og frister med stipend til barnehager som vil arbeide med nærvær-/fraværproblematikken. De gir også ut et ressurshefte, som snart er klart fra trykkeriet.
Les mer om rapporten og stipendene på ka.no
Spørsmål om stipendene kan rettes til sekretær i OU-styret, Linn Maria Kierulf (e-post: linn.maria.kierulf@ka.no / tel: 23 08 14 34).

ER DET INTERESSE FOR ETTÅRIG LEDERUTVIKLINGSPROGRAM NESTE ÅR?

Med jevne mellomrom tilbyr KA ettårig lederutviklingsprogram.
Programmet er åpent for kirkeverger, daglige ledere i menighet, proster, samt øvrige daglige ledere i KAs medlemsorganisasjoner. KAs arbeidsgiveravdeling står bak programmene.
Det gjennomføres et slikt program nå høsten 2011 og våren 2012, med 18 deltakere.
Før planleggingen av lederutviklingsprogram for 2012-2013 starter, ønsker man tilbakemelding fra de som eventuelt kan tenke seg å delta på et slikt utviklingsprogram.
Det er ingen bindende påmelding nå, men vi vil gjerne ha tilbakemelding innen 10.desember.
Send tilbakemeldingen til spesialrådgiver Tore Byfuglien på hans epost: tore.byfuglien@ka.no
Les om det pågående lederutviklingsprogrammet på ka.no

POLITIATTEST FRA 1. JANUAR

Som mange har fått med seg er kirkeloven § 29 vedtatt endret slik at kirkelige organer, fra 1. januar 2012, gis anledning til å innkreve politiattest fra personer som skal jobbe med barn og unge.
Den nye bestemmelsen gir anledning til å innkreve politiattest fra både arbeidstakere og frivillige.
En arbeidsgruppe bestående av repr. fra KA, bispedømmerådene og Kirkerådet, skal utarbeide et felles forslag til lokale retningslinjer/veiledning, ment som hjelp til de lokale virksomhetene i utøvelsen av den nye hjemmelen. Gruppens mål er å ha nødvendig materiale klart før ikrafttredelsen ved nyttår. Dersom det er spørsmål allerede nå, kan KAs representanter i arbeidsgruppen kontaktes.
Disse er:
• Helene Horsfjord, rådgiver
• Ingrid B. Tenfjord, advokat
• Marit Halvorsen Hougsnæs, direktør
Kontaktinformasjon her: http://www.ka.no/sekretariatet

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.