Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev fredag 22. april 2022
&nsbp;

Rapport fra partssammensatt utvalg om tilleggslønn er klar

Partene har siden april 2021 jobbet med å finne felles tilleggslønnssatser for ansatte i Den norske kirke. I rapporten som nå er klar presenterer partene hver sin skisse til mulige satser, ettersom utvalget ikke ble enige om et felles forslag. Arbeidet sendes nå videre til forhandlingsutvalgene og blir gjenstand for forhandling i hovedoppgjøret som begynner 27. september. Følg tariffoppgjøret her.

 

KA ber departementet gjøre endringer i lovforslag

I vinter sendte regjeringen ut på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid. «Selv om KA støtter hovedforslaget, mener vi at det er gode grunner til å gjøre unntak for små virksomheter, som er særlig utsatt for økt omfang av byråkrati og administrasjon, og dessuten ofte heller ikke har tillitsvalgte. Det er også i mange tilfeller helt opplagt at deltidsstillinger er nødvendig. Det bør derfor vurderes unntak for drøftingsplikten for små virksomheter», heter det i KAs høringssvar.

 

Klar for lederutviklingsprogram eller grunnkurs?

Lederutviklingsprogrammet 2022/2023 er åpent for påmelding. Det samme er grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere 2022/2023. Sikre deg plass i dag!

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .