Åpne nyhetsbrevet i din nettleser  
&nsbp;
KA Medlemsinfo tirsdag 07. juni 2022
&nsbp;

Til kirkevergen. Dette nyhetsbrevet har alle ansatte i kirkelige fellesråd som målgruppe. Vi ber deg sende e-posten videre til alle dine medarbeidere. Tusen takk!

Arbeidsgivere og arbeidstakere i Den norske kirke er enige om at økt kunnskap og kompetanse er et gode for alle. Derfor er det opprettet et spleiselag der begge parter betaler inn en månedlig sum som disponeres til kurs, konferanser, fagdager og stipender.

 

Fysiske kurs/kompetansetiltak

Sentralt kurs i «Møte med mennesker»

Hvorfor skal tilsatte i Den norske kirke yte god, individuell service? Hvordan møter vi folk i sorg og krise? Hvordan skal vi ta vare på oss selv og våre kollegaer i møte med sterke inntrykk? Dette er noen av temaene som blir tatt opp når driftsstyret for Kirketjenerskolen og Gravplasskolen arrangerer kurset «Møte med mennesker» på Gardermoen 31. oktober – 1. november 2022. Kurset er godkjent som Kirketjenerskolen 3 og Gravplasskolen 3.

 

«En verdig gravferd for alle»

De ansatte i gravferdssektoren møter et stort mangfold av ønsker og forventninger hos de pårørende og publikum. I dette kurset ser vi på hvordan endringene i gravplassloven påvirker de ansatte i gravplassforvaltningen. Hvordan utfordres vi når det gjelder praktisk arbeid, håndtering av de pårørende og tilrettelegging for ulike gravskikker? Kurset arrangeres på Gardermoen 2. november og er godkjent som en del av Gravplasskolen.

 

Vi minner om:

 

Gratis nettkurs/elæring:

 

Stipendordninger/tilskudd

Stipend til et samskapingsprosjekt

Er du ansatt innenfor undervisning eller kirkemusikk og jobber med samskaping? Da kan du søke om stipend på 15.000 kroner til prosjektet ditt. Det er til sammen seks stipend, og søknadsfrist er 1. september. Midlene skal brukes høsten 2022. Les mer og søk her: Samskaping kirkelig undervisning og Samskaping kirkemusikk

 

Stipend til studier innen forebyggende arbeid, psykisk helse og/eller sjelesorg

Undervisningsansatte melder om behov for økt kompetanse innen forbyggende arbeid, psykisk helse og sjelesorg. Det er avsatt midler til tre stipend for ansatte som vil heve kompetansen sin på dette fagområdet. Søknadsfrist er 1. september. Midlene skal brukes høsten 2022.

 

Andre stipend for ansatte innenfor undervisning, kirkemusikk og diakoni

Det lyses ut en rekke stipend for disse ansattgruppene i august, med søknadsfrister 1. oktober. Noen stipend er det mulig å søke på fortløpende. Hold deg derfor orientert om stipendordninger på ouinfo.no. Du kan sortere på fagområde i menyen øverst til høyre.

Vi minner også om stipend til barnehager som vil jobbe med nærværsarbeid

 

Dette er årets tredje utgave av «Nytt fra OU», der OU-sekretariatet og fagutvalgene informerer om kommende tiltak. Nyhetsbrevet sendes ut et par ganger i semesteret. Oppdatert info om OU-tiltak finner du alltid på ouinfo.no.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du mottar denne e-posten som medlem av KA, og er registrert med e-postadressen . .