Åpne nyhetsbrevet i din nettleser  
&nsbp;
KA Nytt fra OU torsdag 08. september 2022
&nsbp;

Til kirkevergen. Dette nyhetsbrevet har alle ansatte i kirkelige fellesråd som målgruppe. Vi ber deg sende e-posten videre til alle dine medarbeidere. Tusen takk!

Arbeidsgivere og arbeidstakere i Den norske kirke er enige om at økt kunnskap og kompetanse er et gode for alle. Derfor er det opprettet et spleiselag der begge parter betaler inn en månedlig sum som disponeres til kurs, konferanser, fagdager og stipender.

 

Stipendordninger/tilskudd

Ni stipend til samskaping

Er du ansatt innenfor undervisning, kirkemusikk eller diakoni og jobber med samskaping? Da kan du søke om stipend på 15.000 kroner til prosjektet ditt. Det er totalt ni stipend, og søknadsfrist er 1. oktober. Midlene skal helst brukes høsten 2022 og/eller utover 2023. Les mer og søk her: Samskaping kirkelig undervisning, Samskaping kirkemusikk og Samskaping diakoni

Vil du vite mer om samskaping? Sjekk ut nytt hefte og to nye informasjonsfilmer her!

 

Andre stipend: Kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni

Det finnes også flere andre stipend til ansatte innenfor disse fagområdene:

  • Kvalifiseringsstipend til menighetspedagog/kateket, diakon eller kantor
  • Individuelle stipend til selvvalgt etter/videreutdanning
  • Stipend til regionale fagdager /gruppestipend

Stipender som lyses ut nå gjelder primært for 2023 og har søknadsfrist 1. oktober. Les mer om ordningene her:

 

Nærværsarbeid i barnehager

Vi minner om stipend til barnehager som vil jobbe med nærværsarbeid. Fristen er 1. november.

 

Nettverk

Nytt fagnettverk for kontor- og administrasjonsansatte

De fleste yrkesgruppene i Den norske kirke har lenge hatt sine nettverksgrupper på Facebook, men én ansattgruppe har manglet, nemlig kontor-/administrasjonsansatte. Nå er denne gruppen etablert! Trykk her og be om å få bli medlem.

 

Fysiske kurs/kompetansetiltak

 

Gratis nettkurs/elæring:

 

Trosopplæringskonferansen 2022: Tro som bærer

Trosopplæringskonferansen, Norges største og viktigste møtested for ansatte og frivillige som arbeider med menighetsutvikling, trosopplæring og barn og unge, er tilbake som fysisk konferanse. Stedet er Gardermoen, og datoen er 19. oktober. Meld deg på senest 16. september for å få tidligpris. (Foto: Maja Brenna)

 

Dette er årets fjerde utgave av «Nytt fra OU», der OU-sekretariatet og fagutvalgene informerer om kommende tiltak. Nyhetsbrevet sendes ut et par ganger i semesteret. Oppdatert info om OU-tiltak finner du alltid på ouinfo.no.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du mottar denne e-posten som medlem av KA, og er registrert med e-postadressen . .