Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev fredag 11. november 2022
&nsbp;

Setter av en halv million til LED-lys på kirker

500.000 kroner fra Kirkerådets klimakompensasjonsfond skal brukes på å bytte ut eldre belysning av kirker med LED-belysning. «Dette er et tiltak som i utgangspunktet ikke krever så mye ressurser å gjennomføre, men som det gir umiddelbar effekt i CO2-utslippene ved mindre strømforbruk», heter det i utlysningen. Søknadsfrist er 10. desember.

 

Statlige tilskudd til inkludering av barn og unge

Regjeringen har satt av 225 millioner for 2023. Både menighetsråd, fellesråd og organisasjoner kan søke om tilskudd til tiltak. Fristen er 18. november.

 

Fotograf krevde 11.000 kroner – tingretten sa 225

Mange fellesråd og menigheter har gjennom årene kommet i skade for å bruke bildene til fotograf Robin Lund uten tillatelse. Han har sendt ut fakturaer på nesten 11.000 kroner, og mange har betalt, men nå har Oslo tingrett konkludert med at 225 kroner er «rimelig vederlag» i slike tilfeller. Dommen er anket. Les mer om bruk av bilder her.

 

Forhandlingsresultatene er vedtatt

I går ble det klart at både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden sier ja til forhandlingsresultatene på KA-sektoren. Nye hovedtariffavtaler for Den norske kirke og organisasjonene er dermed vedtatt. Rundskriv om lokale forhandlinger ble sendt ut i går. Rundskriv om iverksettelse er planlagt sendt ut i dag. Alt om lønnsoppgjøret finner du her.

 

Gravplasspraten: Slik styrker du naturmangfoldet

2.000 arter er utrydningstruet i Norge, og endret arealbruk er en av viktigste grunnene til dette. Gartner Magnus Gommerud Nilsen har i flere år jobbet for å styrke naturmangfoldet på landets største gravplass. Bli med på Gravplasspraten 21. november og bli inspirert til endringer på din gravplass!

 

Hvem skal lede i lokalkirken?

Det lurer vi på i sesongens siste Lederprat med KA. Komitéleder Harald Hegstad innleder, kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen orienterer i videre prosess, mens den ferske kirkeverge- og prosteduoen i Bærum – John Gjertsen og Ingeborg Sommer – samtaler med fagdirektør Harald Askeland om Kirkemøtets vedtak. Bli med tirsdag 15. november kl. 12.30. Deltakelse er gratis.

 

Strømstøtte: Frist i dag!

I dag er siste mulighet for å søke om strømstøtte for kirkebygg i prisområde 1, 2 og 5. Målet med ordningen er å unngå redusert aktivitet i advent og jul. Fellesrådene kan søke om inntil 45.000 kroner per sokn.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .