Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 22. mars 2012
Nytt fra KA uke 12
- inkludert fagartikkel fra arbeidsgiveravdelingen

Ekstra regional arbeidsgiverkonferanse

KAs regionale arbeidsgiverkonferanse er svært populær, og vi har derfor satt opp en ekstra konferanse mandag 23. april kl 12.00-17.00 på Rica hotell Gardermoen.
Tema for konferansen er blant annet arbeidsgiverpolitiske utfordringer på kirkelig sektor, tariffoppgjøret 2012, samhandlingen mellom fellesrådet og daglig leder, lederavtaler og sykefraværsoppfølging.
Påmelding snarest, og senest innen onsdag 28. mars.
For påmelding og mer informasjon om arbeidsgiverkonferansen

Forslag om ny kirkelov foreligger

Samtidig som Kirkerådet vedtar å sende ut et refleksjonsnotat om kirkens fremtidige ordning, i stedet for å sende konkrete forslag på høring, kommer regjeringen med sin proposisjon 71 om endringer i kirkelov m.m. Dette er endringer som regjeringen mener må følge av endringene i Grunnloven denne våren. Les mer om dette på ka.no
Der finnes også lenker til regjeringens proposisjon 71

KA søker etter advokat/jurist til arbeidsgiveravdelingen

En av de to advokatene i arbeidsgiveravdelingen, går tilbake til sin forrige arbeidsgiver, og vi søker etter en dyktig jurist til vår arbeidsgiveravdeling.
Les hele annonsen på ka.no og send den ev. videre til aktuelle søkere.
Søknadsfristen er satt til 30. mars

Nærvær og fravær, rammer og regler

7. mai på Gardermoen, arrangeres kurs for barnehager i KA-sektoren. Det er ønskelig at det er deltakelse fra både arbeidsgiver (styrer i barnehage, kirkeverge, personalleder, daglig leder på menighetsnivå e.l.) og ansatte/tillitsvalgte.
Kurset tar for seg nærværs- og fraværstematikk knyttet til ansatte i barnehagene. I tillegg vil kurset ta for seg noen av de rammer og regler som gjelder generelt for arbeidsliv i Norge, og for barnehagene i KA-sektoren spesielt.
Påmeldingsfristen er 11. april.
Les mer om kurset 7 mai på ka.no

Oppdaterte sider om sikring av kirkebygg

Det handler om nye verktøy til bruk i arbeidet med både brann- og tyverisikring.
Klikk på denne lenken, og les om det KA har å tilby på denne sektoren.
www.ka.no/arbeidsliv/kirkebygg/sikring

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Tore Byfuglien om planer som virker

Hver fjerde uke skriver fagfolkene i KAs arbeidsgiveravdelingen om tema innen sine fagfelt. Artiklene publiseres sammen med KAs ukesinfo med lenke til artikkelen på ka.no
Denne uken er det Tore Byfuglien, kjent av mange i forbindelse med KAs tilbud til leder- og stabsutvikling. Han gir gode råd om planarbeid som kan gi liv og retning til det lokale menighetsarbeidet.

 

Tidligere artikler er skrevet av direktør Marit Halvorsen Hougsnæs i uke 4 og Steinar Moen i uke 8.

Les ukens artikkel av Tore Byfuglien om å lage virkesomhetsplaner som virker
 

© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.