Arbeidsgivere og arbeidstakere på KA-sektoren er enige om at økt kunnskap og kompetanse er et gode for alle. Derfor er det opprettet et spleiselag der begge parter betaler inn en månedlig sum som disponeres til kurs, konferanser, fagdager og stipender. I dette nyhetsbrevet finner du informasjon om en rekke nye tiltak for deg og dine kolleger. 

Kurs og kompetansetiltak

Rammer og regler for arbeidsforholdet

OU1-styret avholder i høst tre todagerskurs om arbeidsforholdets rammer og regler. Kurset er for arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte sammen. Det avholdes to kurs på Gardermoen, henholdsvis 5.-6. september og 12.-13. oktober, samt i Trondheim 20.-21. november. Det vil settes opp flere kurs etter nyttår. – Disse kursene ble svært godt mottatt forrige gang de ble avholdt, sier direktør Ingrid B. Tenfjord i KAs arbeidsgiveravdeling.

 

Innføringskurs for kirkemusikere 

Hamar 4.-6. september: Fagutvalg for kirkemusikk arrangerer kurs for nyansatte kirkemusikere i samarbeid med KiN (Kirkemusikksenter Nord). Temaer vil være kirken som organisasjon og arbeidsplass, rammer og regler for arbeidsforholdet, kirkemusikken og utøvelsen av faget, kirkemusikerens fagledelse, frivillighet og arbeid med kirkemusikalsk plan, yrkesidentitet og rolleforståelse. 

 

Innføringskurs for kontor- og administrasjonsansatte 

Drammen 14.-15. september: Målet med kurset er å gi en introduksjon til Den norske kirke som organisasjon og arbeidsplass samt rammer og regler for arbeidsforholdet. Deltakerne får anledning til å bygge nettverk og utveksle erfaringer med andre i lignende arbeidssituasjon, men også bygge opp under en kirkelig yrkesidentitet. Kurset ble avholdt for første gang i fjor med svært positive tilbakemeldinger, og det kan tas i kombinasjon med...

 

Fagdag om kommunikasjonsarbeid i fellesråd og menighet 

Har du ansvar for menighetsblad, Facebook, nettsider og/eller nyhetsbrev ved siden av den «egentlige» jobben din? Bli med på fagdag 13. september i Drammen. 

 

Innføringskurs for ansatte innen undervisning og diakoni

Oslo 18.-20. september: Kurset er for deg som er ny eller relativt fersk i jobben. Hovedtemaer er Den norske kirke som arbeidsplass, yrkesutøvelsen samt menighetspedagogiske og diakonale tema. Arrangør er OU1/fagutvalgene for kirkelig undervisning og diakoni i samarbeid med IKO – kirkelig pedagogisk senter. Kurset arrangeres hvert år og er veldig populært.

 

Sentralt kurs i «Møte med mennesker»  

Hvorfor skal ansatte i Den norske kirke yte god, individuell service? Hvordan møter vi folk i sorg og krise? Hvordan skal vi ta vare på oss selv og våre kollegaer i møte med sterke inntrykk? 13.-14. november holdes kurset «Møte med mennesker» i Oslo. Kurset er godkjent som siste modul i Kirketjenerskolen og Gravplasskolen, men det er også åpent for flere i staben.  

  

«En verdig gravferd for alle»  

I kurset «En verdig gravferd for alle» ser vi på den betydningen gravplassloven har for ansatte i de lokale gravferdsforvaltningene og hvordan vi utfordres når det gjelder praktisk arbeid, håndtering av pårørende og tilrettelegging for ulike gravskikker. Kurset er en del av Gravplasskolen og retter seg mot ansatte innen praktisk gravplassarbeid og administrativt gravferdsarbeid, samt krematorieansatte. Kurset avholdes i Oslo 15. november. 

 

Kurs i barne- og ungdomskorledelse for kirkemusikere og kordirigenter 

Kurset ble arrangert med svært gode tilbakemeldinger i 2021, og gjennomføres på nytt med en digital samling i oktober 2023 og fysisk samling i Stavanger i januar 2024. Vi anbefaler at kirkemusiker/kantor deltar på kurset sammen med kordirigent. Kursholder er Randi Claussen Aarflot, sanger, kordirigent og lærer i kordireksjon ved Norges musikkhøgskole. 

 

Stipendordninger/tilskudd  

Barnehagestipend for økt nærvær: OU-styret utlyser to stipender à 25.000 kroner til to barnehager som vil arbeide med å øke nærværet (eller redusere sykefraværet) blant de ansatte. Frist er 1. november

Pastoral klinisk utdanning: Fagutvalg for diakoni tildeler stipend på opptil 25.000 kroner til diakoner som ønsker å ta pastoralklinisk utdanning (PKU). Søk senest 31. desember. 

Kirkemusikk, diakoni og kirkelig undervisning: Stipendmidler innen kirkemusikk, diakoni og kirkelig undervisning for 2023 er delt ut. Det åpnes for å søke om midler for 2024 over sommeren. 

 

Nettkurs/elæring/ressurser 

 

Nettverk 

Fagnettverk for kontor- og administrasjonsansatte 

Kontor-/administrasjonsansatte i Den norske kirke har sin egen Facebook-gruppe. Trykk her og be om å få bli medlem. 

 

Du får dette OU-nyhetsbrevet fordi har meldt deg på selv eller fordi du har deltatt på kurs og/eller webinar relativt nylig. Tips gjerne kollegene dine om nyhetsbrevet, så får de også direkte beskjed om kurs, stipendordninger og etter- og videreutdanningstiltak. Nyhetsbrevet kommer 4-5 ganger i året. Du kan melde deg av på linken nederst i denne mailen.

Oppdatert info om OU-tiltak finner du alltid på ouinfo.no.

Du mottar denne e-posten fordi du er påmeldt vår e-postliste.
Dine opplysninger   |   Avmelding   |   Åpne i nettleser
Mailmojo