Arbeidsgivere og arbeidstakere på KA-sektoren er enige om at økt kunnskap og kompetanse er et gode for alle. Derfor er det opprettet et spleiselag der begge parter betaler inn en månedlig sum som disponeres til kurs, konferanser, fagdager og stipender. I dette nyhetsbrevet finner du informasjon om en rekke nye tiltak for deg og dine kolleger. 

Kurs og kompetansetiltak

Webinar om samskaping

Samskaping er en metode for å løse de uløselige problemene. Samskaping er å møte de involverte i øyehøyde. Mer om hva og hvordan kan du høre og se på webinaret 23. november 13.00-1430. Webinaret er gratis og åpent for alle.

 

Rammer og regler for arbeidsforholdet

OU1-styret avholder i høst tre todagerskurs om arbeidsforholdets rammer og regler. Kurset er for arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte sammen. Det avholdes kurs på Gardermoen 12.-13. oktober og i Trondheim 20.-21. november. Det blir satt opp flere kurs etter nyttår.

 

«Møte med mennesker»

Hvorfor skal ansatte i Den norske kirke yte god, individuell service? Hvordan møter vi folk i sorg og krise? Hvordan skal vi ta vare på oss selv og våre kollegaer i møte med sterke inntrykk? 13.-14. november holdes kurset «Møte med mennesker» i Oslo. Kurset er godkjent som siste modul i Kirketjenerskolen og Gravplasskolen, men det er også åpent for flere i staben.

 

«En verdig gravferd for alle»

Hvilken betydning har gravplassloven for ansatte i de lokale gravferdsforvaltningene? Hvordan utfordres vi i praktisk arbeid, håndtering av pårørende og tilrettelegging for ulike gravskikker? Kurset er en del av Gravplasskolen og retter seg mot ansatte innen praktisk gravplassarbeid og administrativt gravferdsarbeid, samt krematorieansatte. Kurset avholdes i Oslo 15. november.

 

Kurs i barne- og ungdomskorledelse for kirkemusikere og kordirigenter

Kurset gjennomføres på nytt med en digital samling i oktober 2023 og fysisk samling i Stavanger i januar 2024. Kursholder er Randi Claussen Aarflot, lærer i kordireksjon ved Norges musikkhøgskole. Kun 20 plasser.

 

Kurs i rytmisk kirkemusikk ved NMH og NLA

Kurset tilbys for tredje gang, og det er to samlinger i 2024: 3.-4. januar ved NLA og 6.-7. mars ved Norges musikkhøgskole. Informasjon og påmelding på NMSs nettside. Kun 30 plasser.

 

Innføringskurs for nyansatte

Påmeldingsfristene er utløpt, og kursene er tilnærmet fulltegnet. Ta kontakt om du vil stå på venteliste.

 

Fagdag om kommunikasjonsarbeid i fellesråd og menighet

Har du ansvar for menighetsblad, Facebook, nettsider og/eller nyhetsbrev ved siden av den «egentlige» jobben din? Denne fagdagen i Drammen 13. september kan du ta i kombinasjon med innføringskurset for kontoransatte 14.-15. september.

 

Stipendordninger/tilskudd  

Barnehagestipend for økt nærvær

OU-styret utlyser to stipender à 25.000 kroner til to barnehager som vil arbeide med å øke nærværet (eller redusere sykefraværet) blant de ansatte. Frist er 1. november.

 

OU-stipend for ansatte innen kirkemusikk, kirkelig undervisning og diakoni

Fagutvalgene for kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk lyser ut en rekke stipend, alle med søknadsfrist 1. oktober. Det kan søkes på individuelle etter- og videreutdanningsstipend og gruppestipend til kompetansetiltak for flere. Du finner alle utlysningene her.

 

Kvalifiseringsstipend til menighetspedagog, kateket, kantor eller diakon

Kirkerådet tildeler midler til studier til menighetspedagog, kateket, diakon eller kantor. Du kan søke for inneværende semester og kommende semester. Noter hvilke semester du søker for i søknaden din. Trykk på din ansattgruppe for å komme videre: diakoni - kirkelig undervisning - kantor.

 

Nettkurs/elæring/ressurser 

 

Nettverk

Fagnettverk for kontor- og administrasjonsansatte 

Kontor-/administrasjonsansatte i Den norske kirke har sin egen Facebook-gruppe. Trykk her og be om å få bli medlem. 

 

Du får dette OU-nyhetsbrevet fordi har meldt deg på selv eller fordi du har deltatt på kurs og/eller webinar relativt nylig. Tips gjerne kollegene dine om nyhetsbrevet, så får de også direkte beskjed om kurs, stipendordninger og etter- og videreutdanningstiltak. Nyhetsbrevet kommer 4-5 ganger i året. Du kan melde deg av på linken nederst i denne mailen.

Oppdatert info om OU-tiltak finner du alltid på ouinfo.no.

Du mottar denne e-posten fordi du er påmeldt vår e-postliste.
Dine opplysninger   |   Avmelding   |   Åpne i nettleser
Mailmojo