Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 30. august 2012
Nytt fra KA uke 35 

PUBLIKASJONER

Kirkeplanleggeren 2013
Fristen for å få kjøpt den nye planleggeren til «gammel» pris er flyttet til 10. september. Kirkeplanleggeren 2013 er klar for levering i begynnelsen av oktober. 
Les mer om Kirkeplanleggeren 2013.


FESTIVAL

Orgelfestival i Stavanger
Med konserter, orgelrecitasjoner, høymesse, mesterklasse for unge og gamle, forelesninger og kollegialt samvær – og først og ikke minst: landsleir for organistspirer. Orgelfestivalen i år er den 22. i rekken og starter allerede 7. september med konsert der vi får høre organistspirene i fri dressur.
Les mer på orgelfestivalens egen hjemmeside.


STIPENDER

50 000 til barnehager som vil jobbe med nærværsarbeid!
Det partsammensatte OU-styret utlyser to stipender av 25 000 kroner til to barnehager som vil arbeide med å øke nærværet (eller redusere sykefraværet) blant de ansatte. Det er opp til den enkelte barnehage hvordan de vil jobbe med tematikken. OU-styret har utarbeidet et hefte «Nærvær og fravær i barnehagesektoren» med relevant materiale på området.

Søknadsfrist er 1.november 2012. Søknad med beskrivelse av prosjektet og budsjett til ka@ka.no. Spørsmål kan rettes til OU-styrets sekretær Linn Maria Kierulf (e-post linn.maria.kierulf@ka.no eller tlf. 23 08 14 34).

Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger
Det lyses nå ut midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger. I tillegg til individuelle stipender, er det egne ordninger for kvalifisering som menighetspedagog og for hospitering/kollegasamarbeid. Søknadsfrist 1.oktober 2012. 
Se oversikt med lenker til mer informasjon.


KURS

Lokale lønnsforhandlinger
Det er satt av en lokal pott til lokale lønnsforhandlinger i høst. KA inviterer til kurs for å gå igjennom regler og prosedyrer ved forberedelser av forhandlingene, hjelp til utforming av kriterier for lokal lønnspolitikk, og strategi/metode for gjennomføring av forhandlingene. 

Bergen 25. september. Påmeldingsfrist 3. september. Les mer. 
Trondheim 27. september. Påmeldingsfrist 3. september. Les mer.

Bokføringslov og god bokføringsskikk
KA arrangerer 18. oktober kurs i Bokføringsloven og god bokføringsskikk i Oslo for at regnskapsførere og andre interesserte kan få nødvendig kunnskap om de viktigste bestemmelsene om bokføring, og være forberedt på de endringer som er signalisert at vil bli gjort gjeldende fra 2013. Påmeldingsfrist 13. september. Les mer.

Grunnkurs i Kirkebyggdatabasen og kurs i kirkebyggdatabasens energimodul
Benytt sjansen til i høst å få en innføring i registrering av eiendommer/bygninger, publikumsinformasjon til kirkesøk.no, forsikringsinformasjon, inventarlister, bygningstegninger og fotodokumentasjon på grunnkurset eller energiøkonomisering gjennom kurset i energimodulen.

Bodø 11. oktober. Påmeldingsfrist 13. september. Les mer.

Kurset holdes også i Trondheim 17. september, Gardermoen 25. og 26. september, Tromsø 22. og 23. september og Bergen 1. og 2. november. Les mer på www.ka.no/kurs

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.