Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev onsdag 5. september 2012
Nytt fra KA uke 36 

Vinteren kommer!

Energibruk og energi
Det er tid for å sette energibruk i fokus igjen siden det går mot en ny fyringssesong. Skal man forberede seg på vinteren, må det skje før den er over oss.

Energi- og inneklimamodulen (eller energimodulen) i kirkebyggdatabasen er et verktøy for å registrere og analysere energibruk, inneklima og bruk av kirken og andre bygninger som er registrert i kirkebyggdatabasen. Målet er å gi kirkevergen og driftsansvarlige datagrunnlag for mer energieffektiv og miljømessig drift av kirkebyggene.

Aktiv bruk av Kirkebyggdatabasenes energimodul gir god oversikt over energibruk og inneklima/ bevaringsmiljø i kirkebyggene. Ved å legge inn data for energibruk, kirkens bruk og inneklima i energimodulen gir dette god mulighet for å analysere kirkens energibruk og bevaringsmiljø ved å bruke de rapporter som er tilgjengelige i energimodulen.

Nedenfor ser vi en arbeidskirke som har vært med i KAs nettverksarbeid fra 2005 – noe som har gitt tydelige resultater slik det framgår av rapporten. Dette viser at energiforbruket er redusert med ca. 20 000 Kwh pr. år i forhold til før nettverket startet. Dette tilsvarer en reduksjon på ca. kr 19 000 pr. år.

De loddrette stolpene viser energiforbruk pr år. Kurven viser gjennomsnittstemperatur de forskjellige år.

I forbindelse med ny versjon i Kirkebyggdatabasen inviteres det til kurs i bruk av databasens energimodul i Tromsø 23. oktober og Bergen 2. november. Siden det er begrenset hvor mange deltakere det er plass til, oppfordres dere til å være raske med påmelding. Påmelding foregår på KAs kursider

KA vil også minne om at vi selger klimaloggere som måler øyeblikksverdier og både gjennomsnittlig temperatur og relativ luftfuktighet. Disse koster 2500 inkl. mva., og kan kjøpes ved å sende epost til ka@ka.no.

 

Kurs

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet
Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet innføring i sentrale tema som personalledelse, avtaleverket, saksbehandling, om å være kirkeleder, plan og budsjett, regnskap, gravferdsforvaltning, kirkelige eiendomsforhold, kirkebygg og kulturminne, informasjon og beredskap. Kurset går over seks dager fordelt på to samlinger, 29.-31. oktober 2012 og 4.-6. februar 2013. For oppstart i oktober er påmeldingsfristen 27. september. Les mer.

"Trekant eller helt firkantet?" Fagdag om ungdom, seksualitet og samliv
16. oktober 2012, i forkant av trosopplæringskonferansen, arrangerer KA en fagdag for undervisningsansatte. Overskriften er ”Trekant – eller helt firkantet?”
Påmeldingsfristen er 13. september. Les mer.

Kurs for internkonsulenter for miljøarbeid i lokalkirke
KA, Norges Kirkevergelag og Kirkerådet samarbeider om et kurs for å utdanne lokale «internkonsulenter", autorisert for å lede fellesrådenes arbeid med å bli en miljøfyrtårnsertifisert virksomhet. Kurset arrangeres i Oslo 24.-25. oktober. Påmeldingsfrist 10. oktober. Les mer.

Festival

Diakonalt arbeid, kulturformidling og omsorg, ikke minst for eldre!
Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival ønsker velkommen til festival med flere av våre mest kjente utøvere. Men spesielt ønsker de velkommen til seminaret "Hvert håndtrykk føder en stjerne" om kunst- og kulturformidling for eldre, og muligheter innenfor ordningen "Den kulturelle spaserstokken". Blant foredragsholdere er professor emeritus Inge Lønning, Gudmund Fosse fra Kirkens Bymisjon og Tore Johan Øvstebø, rådgiver for diakoni i Møre bispedømme. Seminaret holdes på Frei (Kristiansund) den 18. september.

Les mer på festivalens egen hjemmeside.  

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.