Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 13. september 2012
Nytt fra KA uke 37 

Nytt fra KA

Tekna ny tariffpart
Arbeidstakerorganisasjonen Tekna har tiltrådt Hovedtariffavtalen, Hovedavtalen og fire av seks særavtaler (unntatt de for barnehagene) på KA-området. Totalt er det med det 22 arbeidstakerorganisasjoner som er parter i de ulike avtalene.

Økt helgetillegg fra 1. september - ny beregning?
Vi minner om at det i årets tariffoppgjør ble det bestemt at HTA kapittel 1 pkt. 5.2 skal endres slik at lørdags- og søndagstillegget økes fra minimum 35 kroner til minimum 40 kroner. Dette trådte i kraft 1. september. For de som har beregnet de variable tilleggene som en fast tilleggslønn etter HTA 3.6 er denne justeringen en god anledning til å ta en full gjennomgang av beregningene. Den faste tilleggslønnen skal gjenspeile virkeligheten ift. omfanget av arbeid på helg, kveld og helligdag, og er kun en alternativ utbetalingsmåte. Vi erfarer at mange benytter gamle beregninger på tilleggslønnen, og oppfordrer til å benytte anledningen til en gjennomgang.

Vi minner samtidig om at de øvrige tilleggene er uendret.

KAs høstkonferanse
KAs årlige høstkonferanse ble avholdt på Høyres hus tidligere denne uken. Blant postene på programmet var en presentasjon av funnene fra den store arbeidsmiljøundersøkelsen i Den norske kirke. Bjørn Lau fra Arbeidsforskningsinstituttet viste at det var tegn på både høy utbrenthetsfare og stort jobbengasjement. Les mer.

Konferanse

Framtid for vår europeiske religiøse kulturarv!
”Future for Religious Heritage” heter et europeisk nettverk av frivillige, trossamfunn, kulturarvsfolk og offentlige institusjoner og enkeltpersoner som sammen arbeider for vern og utvikling av vår europeiske religiøse kulturarv. Under opprettelsen i Canterbury i 2010 var Norge representert ved KA, Fortidsminneforeningen og Riksantikvaren.

”Utvidet bruk” (”extended use”) er temaet for nettverkets europeiske samling i Venezia 14.-17. november i år. Utvidet bruk og økt bruk av våre gudshus er og vil bli enda mer aktuelt også i Norge i årene som kommer. Hvordan kan man utvide bruken av kirkebygningene, engasjere lokalsamfunnet, fortelle om den kulturarven de representerer, slik at flere kan få del i denne kulturskatten, bli engasjert i det kirkene står for og få en bedre økonomi knyttet til driften av byggene? Dette er noen av temaene som skal opp på denne konferansen, som blir holdt på engelsk.

Flere opplysninger om nettverket, konferansen og påmelding, finner du her. Er du interessert i gratis å motta FRH nyhetsbrev, kan du også melde din interesse på deres nettsider.

Kurs

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet
Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet innføring i sentrale tema som personalledelse, avtaleverket, saksbehandling, om å være kirkeleder, plan og budsjett, regnskap, gravferdsforvaltning, kirkelige eiendomsforhold, kirkebygg og kulturminne, informasjon og beredskap. Kurset går over seks dager fordelt på to samlinger, 29.-31. oktober 2012 og 4.-6. februar 2013. For oppstart i oktober er påmeldingsfristen 27. september. Les mer.

Flere kurs har frist i dag, torsdag 13. september så benytt sjansen til å melde deg på:
"Trekant eller helt firkantet?" Fagdag om ungdom, seksualitet og samliv i Oslo 16. oktober. Les mer.

Bokføringslov og god bokføringsskikk i Oslo 18. oktober kurs. Les mer.

Grunnkurs i Kirkebyggdatabasen i Bodø 11. oktober. Les mer.

Seminar for eiere av middelalderkirker i stein i Bergen 15.-16. oktober. Les mer.

Fusk eller kvalitet, hva er forskjellen? FAGUS-kurs i overtakelse av anlegg
 FAGUS arrangerer kurs i Trondheim 2. oktober, i Oslo 10. oktober og i Stavanger 16. oktober. Kurset består av en forelesning innendørs og en befaring i felt, for beste "hands on" tilnærming til problemstillingene. Eier, planlegger, entreprenør – alle trenger kunnskap om dette. Kursleder Trygve Sundt har lang fartstid som landskapsarkitekt og kan gi gode råd. Kursavgift kr 800. Begrenset antall deltakere. Les mer på fagus.no

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.