Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 20. september 2012
Nytt fra KA uke 38 

HOVEDTARIFFAVTALEN

Hovedtariffavtalen for KAs tariffområde 01.05.2012 – 30.04.2014
Hovedtariffavtalen for de neste to årene, som KAs medlemmer har sagt ja til gjennom uravstemningen i høst, er nå publisert i sin helhet på KAs nettsted. Avtalen gjelder for alle medlemmer tilsluttet KAs arbeidsgivervirksomhet. Trykking av papirversjonen av avtalen skjer i et tett samarbeid med partene, og ferdigstilles i løpet av september.

Det sendes ett gratiseksemplar av avtalen til hvert medlem. Ekstra eksemplar kan allerede nå bestilles via KAs nettbutikk for kr 100 pr. stk. Avtalen kan leses på KAs nettside

IKT

IKT i Den norske kirke
14. september mottok vi tilbud fra fem kvalifiserte leverandører til et nytt internett og nytt intranett for Den norske kirke.Denne høsten går med til flere forhandlingsrunder, før vi ender opp med én utvalgt leverandør. Dette vil være en totalleverandør av et nytt internett og et nytt intranett. Hvis vi får penger på statsbudsjettet 2013, vil arbeidet med innføring av et nytt internett for Dnk starte umiddelbart etter kontraktskriving i januar 2013.

Les mer om IKT i Den norske kirke.

STIPEND OG STUDIER

Kirkelig ansatt som ledsager til Israel og Palestina?
OU-styret avsetter kr. 80 000 til 50 % lønnsrefusjon, og legger dermed godt til rette for at en kirkelig ansatt kan være blant de som reiser til Israel og Palestina som ledsagere i et solidaritetsprogram som Kirkenes Verdensråd står bak. Kirkens Nødhjelp er norsk koordinator. Pengene fra OU-styret kommer i tillegg til bl.a. dekning av utgifter til reise og opphold og lommepenger under oppholdet. Det er en forutsetning at arbeidstakeren innvilges permisjon av arbeidsgiver.

Neste utlysning er i oktober 2012, med søknadsfrist 21. oktober 2012. Det skal rekrutteres 12 deltagere med utreise i 2013. Les mer her.

Ledelsestudium på HIOA
Høyskolen i Oslo og Akershus har revidert studiet Ledelse og organisering av frivillige organisasjoner og tilbyr det med oppstart til høsten. Målgruppen er tillitsvalgte, frivillige og ansatte i frivillige organisasjoner. Studentene får mulighet til å styrke og utvikle sin kompetanse til å lede, utvikle og kvalitetssikre organisasjonens virksomhet med fokus på frivillig innsats. Studenten vil bruke eksempler fra egen erfaring i organisasjonsarbeid og benytte studiet til å løse virkelige oppgaver i egen organisasjon. Krav til opptak er generell studiekompetanse (ev. realkompetanse etter individuell vurdering).

Informasjon om kurset finnes på høyskolens nettsider

KURS OG KONFERANSE

KAs høstkonferanse drøftet makt og avmakt
De fleste foredragene og lysbildene fra KAs Høstkonferanse 2012, er nå tilgjengelig på ka.no. Også foredragene og noen av innspillene til tirsdagens arbeid med Kirkerådets refleksjonsdokument er tilgjengelig.

Du finner det på KAs nettside

Lær å registrere inventar og energibruk i kirkebyggdatabasen
Høsten er en fin tid å bruke på inventarregistrering i kirkene, og nå er det lettere enn noen gang å registrere inventar i kirkebyggdatabasen. Med den nye versjonen kan det også gjøres på stedet ved hjelp av nettbrett eller smart-telefon. Denne høsten tilbyr KA flere dagskurs for nye brukere av kirkebyggdatabasen. Her kan man lære om de grunnleggende funksjonene i databasen, med særlig vekt på inventarregistrering. Noen steder tilbys dessuten en dag 2 med opplæring i energimodulen.

Tromsø 22. om inventar og 23. oktober om energi, frist 20. september.
Bergen 31. oktober om energi og 1. november om inventar, frist 27. september.
Det er også plasser igjen på tilsvarende kurs på Gardermoen 25. september og Bodø 11. oktober.

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet
Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet innføring i sentrale tema. Kurset går over seks dager fordelt på to samlinger, 29.-31. oktober 2012 og 4.-6. februar 2013. Blant temaene er personalledelse, saksbehandling, plan og budsjett, gravferdsforvaltning, kirkelige eiendomsforhold, kirkebygg og kulturminne. For oppstart i oktober er påmeldingsfristen 27. september. Det er også mulig å starte opp i februar. Les mer.

FOR ØVRIG

Riksantikvaren bevarer bedehus
Emmaus bedehus fra 1888 regnes som et av de best bevarte og mest opprinnelige bedehusene i Vest-Agder. Bygget er nå bestemt å skulle bevares. Les mer på Riksantikvarens nettside.

Nå kan du bestille Døves Blad på internett
 Bladet sendes til alle medlemmer av døvemenighetene og til andre interesserte. Det har en frivillig kontingent på kr. 150,- pr. år. Les mer her.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.