Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 11. oktober 2012
Nytt fra KA uke 41

HOVEDTARIFFAVTALEN 2012

Lønnsregulering i stillingskode 5226 Prest
Noen fellesråd har ansatt prester i stillingskode 5226. Disse er knyttet opp til lønnen for kapellan i staten, som først ble avklart etter at rundskriv om iverksetting av KA-oppgjøret ble sendt ut. Vi gir derfor her en kort veiledning til reguleringen av ansatte i denne stillingskoden.
Les mer

HTA som trykksak forsinket
Hovedtariffavtalen i trykt versjon, er dessverre ikke klar fra trykkeriet før i slutten av oktober. Den sendes da umiddelbart ut til alle arbeidsgivermedlemmene våre, ett eks. til hver. De som har bestilt ekstra eks via KAs nettbutikk for kr. 100 pr stk, får også sine eks. tilsendt samtidig.


ARBEIDSMILJØ

Gode arbeidsplasser
Alle ønsker seg arbeidsplasser som er gode og helsefremmende. Slike  arbeidsplasser skaper mer nærvær og mindre fravær. Denne fagartikkelen, skrevet av KAs Linn Maria Kierulf, gjennomgår noen kjennetegn på slike arbeidsplasser, og gir noen ideer til hvordan alle kan bidra til dette arbeidet.
Les hele artikkelen til Linn Maria Kierulf


BRANNSIKRING

Brannsikring med sunn fornuft
Brannvernforeningens tidsskrift "Brann og sikkerhet" nr 6/12 har to leseverdige artikler om kirke, brann og sikring. Den første artikkelen beskriver arbeidet med å få kommunale midler til bl.a. sprinkleranlegg. Den andre artikkelen viser til en diskusjon rundt påføring av brannhemmende maling og lakk på kirkevegger. I artikkelen får KAs sikkerhetsrådgiver utdype sin skepsis til bruken av brannhemmende maling, bl.a. etterspør hun mer dokumentasjon.
Les begge artiklene fra "Brann og sikkerhet" i denne pdf-en

KOMPETANSEUTVIKLING

Midler til tiltak for kirkemusikere
Fagutvalget for kirkemusikk i KA-sektoren (FUM) lyser nå ut midler til lokale og regionale kurs for kirkemusikere.
Det er to ordninger:
1. Generell støtte der beløpet er maksimalt 10 000
2. Utvidet støtte med støttebeløp på over kr 10 000.
FUM behandler søknadene fortløpende.
Les mer om tilskuddene fra FUM

Kurs: Personalledelse 12.-13. november
12.-13. november arrangerer KA kurset Personalledelse på Gardermoen, med særlig vekt på rekruttering og bruk av medarbeidersamtaler.
Påmeldingsfrist 11. oktober.
Les mer om konferansen 12. og 13. november

Kurs: Internkonsulenter for miljøarbeid i lokalkirke 24.-25. oktober
KA, Norges Kirkevergelag og Kirkerådet samarbeider om et kurs for å utdanne lokale «internkonsulenter», autorisert for å lede fellesrådenes arbeid med å bli en miljøfyrtårnsertifisert virksomhet.
Kurset er gratis og arrangeres i Oslo 24.-25. oktober.
Påmeldingsfristen var i går, 10. oktober, men vi holder åpent for påmeldinger ut dagen.
Les mer om kurs for internkonsulenter 24. og 25. oktober

Seminar: ”Tilgjengelighet til kirkebygg” - Hotel Opera i Oslo 26. november
Kirken er åpen for alle, men vi trenger mer enn gode intensjoner for å gjøre den tilgjengelig for alle. Den 26. november holder KA seminar for kirkeeiere og forvaltere med foredragsholdere som belyser utfordringene fra mange sider.
Seminaret er et ledd i utviklingen av en veileder som KA gir ut. Det er gratis og åpent for alle innen målgruppen.
Påmelding og mer informasjon her

 

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.