Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev fredag 26. oktober 2012
Nytt fra KA uke 43

STIPENDER

Stipender til KRIK – Puls 2013
Det er avsatt inntil 10 stipender på kr. 2000 til fellesrådsansatte undervisningsmedarbeidere som deltar på arrangementet KRIK – PULS 2013. Vi praktiserer ”først til mølla”.
Les mer om stipendene
Les mer om andre tilgjengelige midler til etter- og videreutdanning her: http://www.ka.no/midler

SEMINAR OM TILGJENGELIGHET

Seminar: ”Tilgjengelighet til kirkebygg” - Hotel Opera i Oslo 26. november
Kirken er åpen for alle, men vi trenger mer enn gode intensjoner for å gjøre den tilgjengelig for alle. Den 26. november holder KA seminar for kirkeeiere og forvaltere med foredragsholdere som belyser utfordringene fra mange sider.
Seminaret er et ledd i utviklingen av en veileder som KA gir ut. Det er gratis og åpent for alle innen målgruppen.
Les mer om seminaret om tilgjengelighet 26. november 

LENKER TIL FOREDRAG

Steinkirker fra middelalderen
Foredragene/bildene fra konferansen i Bergen i midten av måneden, er tilgjengelig som pdf-er på ka.no 
Viktig seminar om forvaltning av middelalderkirker i stein
Flere foredrag om ymse tema i "Foredragsarkivet" på ka.no

Kirke og stat

Refleksjonsprosessene
Det reflekteres over en lav sko rundt om i menighetsråd og fellesråd for tiden. KA deltar på mange lokale og regionale seminarer, og engasjementet synes være stort. I tillegg til noen av foredragene som våre representanter bidrar med, er vi også bedt om publisere forslag til refleksjonssvar. Denne uken har vi lagt ut forslagene til svar fra henholdsvis Bergen kirkelige fellesråd og Arna sokneråd. Sjekk her: http://www.ka.no/kirkeordning

 

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.