Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 8. november 2012
Nytt fra KA uke 45 

KAs høringssvar til revidert gravferdsforskrift

KA slutter seg i store trekk til forslaget til nye forskrifter, ikke minst intensjonen om at gravferdsmyndigheten skal ha et fokus på at Norge er blitt et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn, med de krav til tilpasninger som følger av det. Når det gjelder universell utforming av gravplasser, ber KA om et eget utredningsarbeide, for å få på bordet alle praktiske utfordringer i den forbindelse. Les om KAs høringssvar med lenke til svaret.

Kort om regnskap

Det er for 2012 innført nye sektorkoder i kommuneregnskapenes balanse. Det har fra regnskapsførere vært en del spørsmål om disse endringer også gjelder for kirkelig fellesråd sine regnskaper. Svaret er at disse endringer IKKE gjelder for kirkelige fellesråd. Endringene er kun aktuelle for kommunesektorens regnskapsrapportering til SSB.

Kirkeplanleggeren 2013

KA vil minne om at Kirkeplanlegger 2013 er til salgs i KAs nettbutikk. Les mer om KAs kirkeplanlegger.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.