Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 15. november 2012
Nytt fra KA uke 46 

Reforhandling av særavtalene

De seks særavtalene på KA-området utløper ved årsskiftet, og skal reforhandles. Disse er særavtalene om reiseregulativet, arbeidstøy, ledere, kirkelige stillinger, barnehager og skolefritidsordninger og barnehager – Oslo. Forhandlingene vil foregå i desember. KA gjennomfører ikke særskilte møter eller forum for innspill til endringer i avtalene, men alle innspill fra våre medlemmer er selvsagt velkomne. Disse kan rettes til forhandlingssjef Ingrid B. Tenfjord eller spesialrådgiver Steinar Moen i arbeidsgiveravdelingen, fortrinnsvis innen utløpet av november. Vi vil komme med informasjon fortløpende etter hvert som forhandlingene gjennomføres.

Rapport fra arbeidsmiljøundersøkelsen på KAs nettside

Rapporten etter den store arbeidsmiljøundersøkelsen blant alle kirkelig ansatte i Norge foreligger nå som nedlastbar pdf-fil på KAs nettside. Resultatene viser at mange opplever et godt og belønnende arbeidsmiljø. En stor andel av de som har svart er svært engasjert i jobben sin. Samtidig er det mange som skårer på indikatorer som signaliserer utbrenthet. Mange av disse er kirkemusikere, prester og yngre arbeidstakere. Les mer.

Dialog om gravferdsvirksomheten hvert år

Den oppdaterte gravferdsloven, som trådte i kraft 1. januar 2012, signaliserer et større fokus på det religiøse og kulturelle mangfoldet i landet vårt. Ett av punktene mange av KAs medlemmer ber om å få konkretisert, er gl § 23 om dialogmøter. Les mer.

Konsert for håp i Oslo domkirke

Kirkens Nødhjelp gjentar konsertsuksessen fra i fjor. 21. november kan du høre sterke stemmer i Oslo domkirke formidle håpet om en rettferdig verden gjennom musikk og beretninger fra Myanmar. Les mer om konserten på KNs nettsted.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.