Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 6. desember 2012
Nytt fra KA uke 49 

Lederutdanning på masternivå for kateketer og menighetspedagoger

En lederutdanning spesielt tilpasset kateketer og menighetspedagoger er under utvikling, og vil ha oppstart høsten 2013. Studiet skal gå over 3 semester og gi til sammen 30 studiepoeng. Les mer om studietilbudet på ka.no

Brannvarslingssystem for kirkebygg

KA, sammen med andre faggrupper innen sikring, mener at et helhetlig brannvarslingssystem må være et minimum av brannsikkerhet for et kirkebygg. KA har laget en veileder som beskriver hva et helhetlig brannvarslingsanlegg bør inneholde. Veilederen sendes til alle kirkelige fellesråd denne uken. Veilederen er også publisert som pdf på ka.no. Les mer om kirkebranner og last ned Brannvarslingssystem for kirkebygg her.

Regionale strategikonferanser

KA vil vinteren 2013 arrangere 13 regionale strategikonferanser for medlemmer og ansatte av kirkelige fellesråd. Datoene for konferansene er: Molde 24. januar, Oslo 4. februar, Borg (informasjon om sted kommer) 5. februar, Tromsø 11. februar, Førde 13. februar, Bergen 19. februar, Stavanger 20. februar, Skien 27. februar, Trondheim 28. februar, Hamar 5. mars, Hokksund 12. mars, Kristiansand 13. mars, Bodø 19. mars. Mer informasjon om strategikonferansene kommer i eget kursbilag i neste KA-forum og på våre nettsider i løpet av desember.

Ingen anker etter lokale forhandlinger

Arbeidsgiveravdelingen i KA har i høst mottatt mange henvendelser fra medlemmer knyttet til de lokale forhandlingene etter HTA pkt. 4.1. Vårt inntrykk er at mange arbeidsgivere har gjort en solid jobb med forhandlingene og forberedelsene til disse, og at dette har generert gode møtepunkter mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. En del har nok etter lokal enighet fordelt potten forholdsmessig likt på de ansatte som et generelt tillegg. Mange har likevel hatt flere runder om lokal lønnspolitikk, kriterier, og reelle forhandlinger om fordeling av potten.

Fristen for anke var satt til 1. desember, og KA har ikke mottatt noen anker innen fristen. Det vil også si at der det måtte finnes lokale uenighetsprotokoller kan disse nå ses bort fra, og lønnstillegget utbetales iht. arbeidsgivers siste tilbud.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.