Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 20. desember 2012
Nytt fra KA uke 51 

Særavtalene er reforhandlet

De seks særavtalene på KA-området utløper ved nyttår, og er derfor reforhandlet. Avtalene om barnehager ble forhandlet forrige uke, og onsdag denne uken ble forhandlinger gjennomført for de fire øvrige avtalene. Det er ikke store materielle endringer i avtalene, men de endringene som har vært foretatt vil gjennomgås i eget rundskriv før jul.

Nye satser for reiser innenlands

Med virkning fra 1. januar 2013 blir det nye satser i statens reiseregulativ for reiser innenlands. Blant annet endres kilometergodtgjørelsen for bruk av egen bil til kroner 4,05 pr. km.

De nye satsene finner du her.

Bokføringsregler blir gjort gjeldende fra 1. januar 2013

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har vedtatt endringer i økonomiforskriften med virkning fra 1. januar 2013. Endringen er omtalt i departementets rundskriv P-11/2012, og innbærer at gjeldende bokføringslov ogforskrift i det alt vesentlige blir gjort gjeldende for kirkelige fellesråd fra 2013. Forskriftsendringen er i samsvar med høringsforslaget i januar 2012, med unntak av virkningstidpunkt som er forskjøvet til 1.1.13.Høringsuttalelsene var gjennomgående positive til departementets forslag. Vi viser til departementets rundskriv samt omtale av temaet på KAs nettside (lenke til pdf). Forskriftsendringen vil bli nærmere omtalt i KA-rundskriv pånyåret.

Les mer om bokføringsregler på KAs nettside her.

KAs kurs og konferanser våren 2013

Oversikten over KAs kurs og konferanser våren 2013 viser et mangfold av kompetansetiltak i regi av KA – fra fagdager for kirketjenere til kurs om endringer i pensjon (tre steder i landet!), og vedlikehold avteglsteinskirker m.m. Spesielt peker vi likevel på Regionale strategikonferanser tolv steder i landet, i januar og februar. Dette er del av KAs kompetanseutviklingsprogram rettet mot medlemmer av kirkelig fellesråd, inkludert medlemmer av menighetsråd i kommuner med ett sokn. Oversikten følger som midtsider i årets siste KA-forum, som nå er på vei ut i Posten, men kan også lastes ned som selvstendig pdf fra ka.no.

Se KAs kurs og konferanser våren 2013 (pdf).

HMS-kurs

Fagakademiet inviterer til HMS-grunnopplæring. Opplæringen er rettet mot fellesrådenes ledere og verneombud, og prestene/prostene. Påmeldingsfrist 11. februar. Les mer her.

KA-forum nr. 5/12 på vei ut sammen med juleposten

Bladet kan allerede nå lastes ned som pdf fra KAs nettsted. Av innholdet trekker vi fram intervju med Frank Grimstad, som gjør opp status ved et årsskifte. Videre en sak om dialogmøte om gravferdsarbeidet man hargjennomført i Østfold, styreleder Eigil Morvik som tematiserer kompetanseutvikling og Frank Grimstads sist, men ikke minst om å være god i endringstider.

Last ned pdf-utgaven av KA-forum 5/12 her.

OU-styrets nærværspris til Bakken og Kyrkjebakken

OU-styret har tildelt Kyrkjebakken barnehage (Ferkingstad sokneråd) og Bakken barnehage (Fitjar sokneråd) 25 000 kroner hver for arbeid med nærværsarbeid. OU-styret har også valgt å videreføre støtten til Nøtteliten barnehage(Søfteland Indremisjon og Os sokneråd) og Bergen Kirkelige Fellesråds barnehager.

Les mer her.

Lønns- og personalstatistikken 2012

Vi minner om at LPR må sendes inn innen 17. januar.

Les mer her.

KA ØNSKER ALLE EN GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.