Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 10. januar 2013
Nytt fra KA uke 2 

Stipend til påmelding til Kirketjenerskolen 1 eller 2

Driftsstyret for kirketjenerskolen lyser ut fem stipend på kr 5000 til Kirketjenerskolen 1 eller 2. Les mer om stipendet her.

Regional strategikonferanse

KA arrangerer regionale strategikonferanser for valgte medlemmer i kirkelige fellesråd og kirkeverger. Hovedtemaene vil være konsekvenser av den gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelsen i Dnk og aktuelle kirkepolitiske saker som fellesrådene vil stå overfor i denne perioden. Resulatene av refleksjonsprosessen om framtidig kirkeordning vil bli drøftet, og forslag i tros- og livssynsutvalgets utredning som berører den lokale kirke vil bli presentert. Forslaget fra utvalget om å avvikle ordningen med fellesrådets ansvar for gravferdsforvaltningen vil bli særlig belyst. Se mer om forslag i tros- og livssynsutvalgets utredning i nyhetsoppslaget her.

Møre 24. januar – Konferansen holdes i Molde. Påmeldingsfrist 11. januar.
Oslo og Borg 4. februar- Konferansen holdes i Oslo. Påmeldingsfrist 11. januar.
For øvrige strategikonferanser se www.ka.no/kurs

Melding fra K-Stud

K-Stud, Kristelig studieforbund minner om mulighetene om å søke på statsstøttet til studiearbeid i menighetene. Siste frist for å søke statsstøtte for 2012 er 15. januar 2013! Jo, raskere dere er til å sende inn søknadene, jo, raskere får dere utbetalt støtten! Se våre hjemmesider. Når dere nå planlegger vårsemesteret – tenker dere da på mulighetene for støtte gjennom K-Stud? Det gjelder å kjenne reglene når dere planlegger – det gir best uttelling!

Se våre hjemmesider eller ta kontakt. Studieplaner må sendes inn før kursstart for studietiltak som ikke er forhåndsgodkjente. Se «Siste nytt fra K-stud nr 1. 2013». For å abonnere på på K-Stud-nyheter, klikk her.

LPR

Vi vil minne om at fristen for innsendingen av lønns- og personalstatistikken for 2012 er 17. januar.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.