Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 17. januar 2013
Nytt fra KA uke 3 

Bli med å utvikle bedre tilgjengelighet til kirkene våre!

Rett før jul lanserte KA en veileder for bedre tilgjengelighet til kirkebygg. Veilederen er laget for å bedre tilgangen til kirkene for oss alle. Men slike verktøy kan alltid gjøres bedre og vi ber derfor om tilbakemelding på hvordan den fungerer, hvilke problemstillinger den mangler, og fotografier og ideer til enda bedre løsninger. Veilederen kan leses her (pdf).

Send tilbakemeldingene til oddbjorn@ka.no

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (HMS)

Fagakademiet arrangerer HMS kurs i mars/april på Gardermoen. Les mer her.

Pensjon under endring

Kursene «Pensjon under endring» vil gi basisinformasjon om gjeldende ordning, og gjøre rede for konsekvensene av endringene i folketrygd og tjenestepensjon for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Kursene holdes følgende steder:
Oslo 11. april
Trondheim 17. april
Bergen 19. april

Regionale strategikonferanser

KAs regionale strategikonferanser starter opp i neste uke. Konferansen er et ledd i KA sin folkevalgtopplæring, og blir en viktig arena for utvikling av den norske kirke.

I neste uke går fristen for konferansen i Bergen 19. februar og Stavanger 20. februar ut. Det er også plasser igjen til konferansen i Tromsø 11. februar og Førde 13. februar, snarlig påmelding.

Konferansen arrangeres også i Skien 27. februar , Kristiansand 7. mars, Nidaros 28. februar, Hamar 5. mars, Tunsberg 12. mars og Sør-Hålogaland 19. mars. Se www.ka.no/kurs for mer informasjon.

Oversikt fra KLP med nøkkeltall for 2012

Denne meldingen gjelder kun de kirkelige fellesråd og menighetsråd som har pensjonsordning i KLP. De kan finne sin nøkkeltallsoversikt for 2012 ved å logge inn på nettstedet til KLP (se «oppskriften» under her). Informasjon kan bl.a. brukes til pensjonsnote til rådets årsregnskap. KLP opplyser at oversikten ikke blir sendt ut på papir.

Nytt for 2012 er at nøkkeltallsoversikten, som man finner etter innlogging, er tilgjengelig i excel-format, slik at fellesrådene kan kopiere tall og bruke dem direkte i sine notedokumenter i årsoppgjøret.

Her er den nye innloggingsoppskriften:
Gå inn på www.klp.no. Klikk på «offentlig / bedrift» øverst på siden, og velg «logg inn»-ikonet øverst til høyre. Skriv inn brukerid og passord (under «offentlig/bedrift»). Dokumentene finner du under menyvalget «Dokumentarkiv».  Ved problemer med tilgang eller om du mangler brukerid, ta kontakt med din kundekontakt i KLP.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.