Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 24. januar 2013
Nytt fra KA uke 4

Nettversjonen av de nye sentrale særavtalene er på plass

Rett før jul ble det enighet mellom partene om de sentrale Særavtalene i KAs sektor med virkning fra 1. januar 2013. Avtalene, med en felles veiledning til noen av dem, blir trykket og sendt alle arbeidsgivermedlemmene i løpet av februar.
Oppdatert versjon av avtalene og veiledningen, finnes også på ka.no.

Regionale strategikonferanser

Den første av totalt tolv strategikonferanser starter i dag, og konferansene fortsetter utover februar og mars. Hovedtemaene vil være konsekvenser av den gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelsen i Dnk og aktuelle kirkepolitiske saker som fellesrådene vil stå overfor i denne perioden. Resulatene av refleksjonsprosessen om framtidig kirkeordning vil bli drøftet, og forslag i tros- og livssynsutvalgets utredning som berører den lokale kirke vil bli presentert. Forslaget fra utvalget om å avvikle ordningen med fellesrådets ansvar for gravferdsforvaltningen vil bli særlig belyst.

Første kurs foregår i Molde. Les mer.
Se www.ka.no/kurs for oversikt over konferansene. 

Kurs i budsjettarbeid

Årsbudsjettet er det sentrale økonomiske styringsdokumentet for virksomhetene, og det er viktig at det er høy kvalitet på budsjettarbeidet, både når det gjelder de formelle forhold, og det materielle innholdet i budsjettet. På kurset vil vi gjennomgå de formelle bestemmelser omkring budsjett og økonomiplan, men vi vektlegger at kurset blir praktisk innrettet med eksempler på budsjettutarbeidelse fra et kirkelig fellesråd. Kurset holdes 7. mai i Oslo. Les mer.

Trosopplæringsmedarbeider i sørvest?

Vi bringer gjerne videre spørsmålene fra Døvekirken: Vil du jobbe med visuell trosopplæring for barn og unge? Vil du være med å videreutvikle dette arbeidet sammen med dyktige og engasjerte unge ledere? Det er spennende å la norsk tegnspråk, døv kultur og visuell kommunikasjon få prege trosopplæringen. Den visuelle trosopplæringen åpner opp for mange interessante pedagogiske muligheter, og det døvekirkelige miljøet gir rom for faglig og personlig utvikling.Søknadsfrist: 3.3.13. Se www.kirkejobb.no, Oslo bispedømme for fullstendig utlysningstekst og andre opplysninger!

Lønns- og personalstatistikk (LPR) 2012

Fristen for å sende inn LPR for 2012 er passert. Alle av KAs medlemmer som så langt ikke har levert, bør gjøre dette i løpet av januar. Det vil bli fakturert et gebyr på kr 500 hvis LPR ikke sendes inn innen februar. Les mer om LPR.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.