Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 14. februar 2013
Nytt fra KA uke 7 

Reaksjoner på Kirkerådets vedtak 1. februar

Kirkerådet vedtok på sitt møte 1. februar å anbefale at det gjennomføres en virksomhetsoverdragelse av prestetjenesten og den kirkelige administrasjon på sentralt og regionalt nivå til et nyetablert sentralt kirkelig rettssubjektet. Vedtaket har vakt en del reaksjoner, og KAs styre, som møttes 7. og 8. februar fant grunn til å gi en uttalelse om saken.

Her kan du lese styrets uttalelse

Tjenester fra KA som ikke dekkes av medlemskontingenten

Medlemskontingenten sikrer at KA stiller bred og spesialisert kompetanse til disposisjon for sine medlemmer innen en rekke fagområder. Det meste av dette er tjenester som kan forventes utført innenfor rammen av  medlemskapet, men med noen begrensninger knyttet til tidsbruk. Fra 1. januar gjelder nye priser for tjenester KA yter ut over det medlemskapet dekker. 

Les om de nye prisene på KAs nettside.

Hvordan gjøre kirkebygget tilgjengelig for alle!

Kirken er for alle, og forvalterne av kirkebyggene har ansvar for at alle skal kunne komme inn i og delta i de kirkelige handlinger. Dette kurset forklarer hvorfor dette er viktig, de ulike lovverk, foreslår gode og konstruktive prosesser og gir tips om praktisk gjennomføring. Hvordan gjøre kirkebygget tilgjengelig til alle! er et kurs som arrangeres i Oslo 22. april.

Les mer her.

KAs lederutviklingsprogram

KAs lederutviklingsprogram er et ettåring kurs hvor målsettingen er å bidra til å utvikle inspirerende, målrettede og samarbeidsorienterte ledere i Den norske kirke. Oppstart september 2013.

For mer informasjon klikk her.

Regionale strategikonferanser

De regionale strategikonferansene er godt i gang, men det er ennå mulighet for å melde seg på enkelte av konferansene. Blant temaene på strategikonferansene er arbeidsmiljø og religionspolitikk.

Les mer om konferansene og se oversikten over steder her.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.