Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 21. februar 2013
Nytt fra KA uke 8 

Høring: Endringer i arbeidsmiljøloven – Tiltak mot ufrivillig deltid

I St.meld 29 (2010-2011) Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv (Arbeidslivsmeldingen), varsles nye tiltak for å redusere ufrivillig deltid, og øke andelen heltid. På slutten av 2012 sendte Arbeidsdepartementet ut et høringsnotat om ulike tiltak mot ufrivillig deltid med referanse til meldingen. KAs høringssvar ble behandlet av KAs styre i begynnelsen av februar, og er nå publisert på ka.no.

Klikk her for hele saken.

Pensjon under endring

Kurset vil gi basisinformasjon om gjeldende ordning, og gjøre rede for konsekvensene av endringene i folketrygd og tjenestepensjon for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Kurset arrangeres i Oslo
11. april, Trondheim 17. april og Bergen 19. april.

Se www.ka.no/kurs

Hvordan gjøre kirkebygget tilgjengelig for alle!

Kirken er for alle, og forvalterne av kirkebyggene har ansvar for at alle skal kunne komme inn i og delta i de kirkelige handlinger. Dette kurset forklarer hvorfor dette er viktig, de ulike lovverk, foreslår gode ogkonstruktive prosesser og gir tips om praktisk gjennomføring. Hvordan gjøre kirkebygget tilgjengelig til alle! er et kurs som arrangeres i Oslo 22. april.

Les mer her.

Stipend Kirketjenerskolen

Driftsstyret for kirketjenerskolen lyser ut fem stipend à 5000 kr til kirketjenere som vil starte på Kirketjenerskolen 1 eller 2 i 2013. Søknadsfristen er 1. mars.

Les mer.

Kontingentfaktura 2013

Kontingentfaktura for kirkelige fellesråd og menighetsråd i kommuner med ett sogn sendes ut til KAs medlemmer inneværende uke. Kontingenten er basert på innrapportert arbeidsgiveravgiftsgrunnlag til SSB for regnskapsåret 2011. 

For mer informasjon, klikk her.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.