Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 28. februar 2013
Nytt fra KA uke 9 

Advarsel: Onlinetjenesten.no

Vi har de siste ukene mottatt en rekke henvendelser om selskapet Onlinetjenesten.no fra våre medlemmer. Etter KAs vurdering er eventuelle tjenester på den oppgitte nettsiden fullstendig verdiløse, og metodene som brukes påtelefon og SMS er mildt sagt tvilsomme. Vi anbefaler å avvise all kontakt fra selskapet, og under ingen omstendighet gi noen form for bekreftelse på SMS, e-post eller på telefon.

Les mer her.

Hvem skal begrave oss?

Hans Jacob Nes, kirkeverge i Molde, og Øystein Dahle, direktør i KA, stilte dette spørsmålet i en kronikk i Klassekampen 25. februar. Utgangspunktet for artikkelen er Stålsettutvalgets forslag om at gravferdsvirksomheten skal legges til kommunene, og ikke lenger forvaltes av Den norske kirke. Kronikkforfatterne mener dette er et lite gjennomtenkt forslag. 

Last ned hele kronikken fra KAs nettsted.

Kirkeplanleggeren

Det er fortsatt ti måneder igjen av året, og det er fortsatt mulig å kjøpe Kirkeplanleggeren for 2013! Fra 1. mars, altså i morgen, selger vi den for halv pris. Fortsatt kommer frakt/porto i tillegg. Det er for øvrig oppdaget feil i oversiktskalenderen for 2014 (følger etter kalendariet i 2013-utgaven). Det handler om plassering av helligdagene i fastetiden. Fastelavnssøndag er søndag 2. mars, ikke 9. februar. Askeonsdag blir da 5. mars, Maria budskapsdag 23. mars og Palmesøndag 13. april. Beklager så mye. Dette rettes selvsagt opp i Kirkeplanleggeren 2014, som planlegges klar til salg og utsending i slutten av august.  

Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger

Det utlyses midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger. Utlysningen omfatter 4 ulike ordninger for individuell kompetanseutvikling og 2 ordninger for regionale kompetansetiltak. Vi oppfordrer arbeidsgiverne til å sette seg inn i hvilke muligheter de har for å få støtte til utvikling og kompetanseheving for sine ansatte! Søknadsfrist 1. april 2013.

Les mer på www.ka.no/midler.

Midler til hospitering/kollegaveiledning for undervisningsansatte

Har du en undervisningsmedarbeider, for eksempel en nyansatt, som trenger praktisk opplæring kan du få midler til å la ham/henne arbeide noen dager sammen med en erfaren kateket/menighetspedagog for å se og lære undervisningsarbeidi praksis! Å arbeide sammen med en kollega – hospitering – viser seg å være den mest effektive formen for læring for arbeidstakere. Vi utlyser midler for å inspirere til- og innhente erfaringer fra slikt kollegasamarbeid.

Les mer.

Populært pensjonskurs

Pensjonskurset i Oslo 11. april er fulltegnet, og dermed stengt for påmelding. KA setter opp et ekstrakurs i Oslo 7. mai. Vi minner om at det er ledig plasser i pensjonskursene som arrangeres i Bergen 19. april og Trondheim 17. april.

Les mer på www.ka.no/kurs.

Kurs i budsjettarbeid 7. mai

Årsbudsjettet er det sentrale økonomiske styringsdokumentet for virksomhetene, og det er viktig at det er høy kvalitet på budsjettarbeidet, både når det gjelder de formelle forhold, og det materielle innholdet i budsjettet.På kurset vil vi gjennomgå de formelle bestemmelser omkring budsjett og økonomiplan, men vi vektlegger at kurset blir praktisk innrettet med eksempler på budsjettutarbeidelse fra et kirkelig fellesråd. Påmeldingsfrist 5. april.

Les mer.

Grunnkurs i kirkebyggdatabasen 29. mai og Kurs i kirkebyggdatabasens energimodul 30. mai

Grunnkurs i kirkebyggdatabasen gir en innføring i bruk av kirkebyggdatabasen, registrering av eiendom, bygning, inventar. Kurs i kirkebyggdatabasens energimodul er et verktøy for oppfølging av kirkens energibruk. Kursene kankombineres eller delta kun på en av kursdagene. Påmeldingsfrist 3. mai.

Les mer om grunnkurset i kirkebyggdatabasen og om kurs i energimodulen.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.