Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 14. mars 2013
Nytt fra KA uke 11 

Døvemenighet vinner miljøpris

Bergen døvemenighet er tildelt Oslo bispedømmes ungdomsråds pris for 2013 som grønn menighet. Dette er et resultat av mangeårige satsing på miljø, som altså nå er lagt merke til og blir verdsatt på denne måten. Prisen deles ut ved en tilstelning i Oslo i dag, 14. mars.

Regnskapsrapportering til SSB - frist 15. mars

Vi minner om fristen for rapportering av regnskapsdata til SSB som er fredag 15. mars. Nedenfor ligger en lenke til brev fra SSB, datert desember 2012 til alle kirkelige fellesråd (og menighetsråd i ettsognskommuner). Nærmere veiledning om rapporteringen fremgår av brevet fra SSB. KA vil understreke viktigheten av å overholde fristen for innrapportering. Det vil bidra til at vi raskere får tilgang til regnskapsdata for 2012 på nasjonalt nivå. Det er ikke nødvendig å vente med rapportering til regnskapene er revidert.

Klikk her for SSBs brev.

Budsjettarbeid

Kurs i budsjettarbeid blir holdt i Oslo 7. mai. På kurset vil vi gjennomgå de formelle bestemmelser omkring budsjett og økonomiplan, men vi vektlegger at kurset blir praktisk innrettet med eksempler på budsjettutarbeidelse fra et kirkelig fellesråd.

Les mer.

Hvordan profilere og skaffe økonomi til et musikkprosjekt?

Seminaret arrangeres i Oslo 19. april og skal gi hjelp til å tenke offensivt, og ved praktiske øvelser bevisstgjøre på å forme og framføre essensen av en prosjektidé.

Les mer.

Pensjon under endring 

OU-styret i KA tilbyr i samarbeid med KLP tre dagskurs om pensjon under endring. Kursene vil gi basisinformasjon om gjeldende ordning, og gjøre rede for konsekvensene av endringene i folketrygd og tjenestepensjon for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Påmeldingsfristen til kurset i Bergen og Trondheim er ute, men det er noen plasser igjen, påmelding snarest.

Trondheim 17. april Les mer.
Bergen 19. april. Les mer.
Oslo 7. mai. Les mer.

KA minner om...

Frist for å sende inn søknad om reisestipend er 1. april. Klikk her.
Frist for å melde seg på Remov-kurs for kirkemusikere er 10. april. Klikk her.
Mikkelsmesskonferansen som arrangeres i september. Klikk her.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.