Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev fredag 22. mars 2013
Nytt fra KA uke 12 

Kopieringsavtalen: Avtaleperioden forlenges til 31. mars 2014

Partene, dvs. Kopinor og KA, på vegne av Dnk, vil avvente utviklingen på området før ny statistisk undersøkelse gjennomføres. Vederlaget for 2013 blir den samme som i 2012, justert for konsumprisindeks og folketallsutvikling.

Les mer om forlengelsen av avtaleperioden på ka.no

Landskonferanse for kirkeverger

I år foregår Landskonferansen for kirkeverger i Tønsberg 28.-30. oktober. Konferansen starter den 28.10 kl 11.00 og avsluttes til lunsj den 30.10 kl 13.00. Temaene på konferansen vil ta utgangspunkt i hverdagen som kirkeverger. Det vil bli lagt stor vekt på det kollegiale nettverket for kirkeverger. Påmelding vil bli tilgjengelig på KAs kurssider etter påske. 

Kirkeeierne har ansvar for hvordan kirkebyggene presenteres på kirkesøk.no

I januar 2013 var nesten 10 000 personer innom KAs nettsted kirkesøk.no. I tiden fremover kan besøkstallene øke ytterligere da en engelsk versjon lanseres i god tid før turistsesongen setter inn. Når KA jobber med en nettside som kirkesøk.no, så er vi avhengige av fellesrådenes innsats for å legge innopplysninger om f.eks åpningstider, sier redaktør av kirkesøk.no Cathrine Lillo-Stenberg. Hun forteller at mange av åpningstidene som ligger inne, fortsatt er for 2012.

Les mer om oppdatering av kirkesøk.no.

Lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger - stipendordning

Trosopplæringsreformen i Den norske kirke gir mange undervisningsansatte et større lederansvar, og dermed behov for lederkompetanse. Dette nye studiet er utviklet for gi undervisningsansatte i kirken en relevant og praktiskledelseskompetanse for å møte disse utfordringene.

KA ønsker at det skal være kateketer og menighetspedagoger med lederkompetanse over hele landet. Derfor er det etablert en egen stipendordning der én fellesrådsansatt kateket eller menighetspedagog i hvert bispedømme vil fådekket kursavgift og reiseutgifter til samlingene.

Les mer om studiet og stipendordningen her.

KA minner om...

OU-styrets utlysning av reisestipend for enkeltansatte og staber. Frist 1. april.

Klikk her for mer informasjon.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.