Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev tirsdag 26. mars 2013
Nytt fra KA uke 13 

Kirkesøk.no på engelsk

Kirkesøk.no på engelsk ble lansert 21. mars, og er en unik mulighet til å vise vei til norske kirker til enda flere mennesker. Adressen til den engelske versjonen er kirkesøk.no/eng, men sidene kan også nåes via et lite engelskflagg øverst på høyre side i den norske versjonen.

Les om den engelske versjonen på ka.no

Endring i pensjonsbestemmelser

Som meldt i rundskriv 4/2012 ble det i forbindelse med fjorårets hovedforhandlinger gjort endringer i vedtektene for tjenestepensjonsordning (TPO) for KA-området (vedlegg 2 til HTA) § 2-2. Denne endringen trer i kraft 1. april 2013. Bestemmelsen gjelder minstekravet til innmelding, som er ukentlig arbeidstid på minst 14 timer. Endringen går ut på at fra 1. april skal flere arbeidsforhold ses under ett, slik at stillinger hos flere arbeidsgivere som tilsammen utgjør minst 14 timer per uke kvalifiserer til innmelding. Flere andre tariffområder, herunder KS og Spekter, vedtok likelydende bestemmelser i 2012.

Det arbeides med blant andre KLP for å avklare konsekvensene av bestemmelsene, både det praktiske rundt innrapportering og eventuelle konsekvenser for stillinger utenfor KAs tariffområde. Vi kommer tilbake med nærmereinformasjon etter påske.

Pensjon under endring i Oslo 7. mai

Grunnet stor pågang på pensjonskursene i Oslo, har vi nå skaffet større lokaler til kurset 7. mai og har nå plass til flere deltakere. Kurset vil gi basisinformasjon om gjeldende ordning, og gjøre rede for konsekvensene avendringene i folketrygd og tjenestepensjon for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Les mer.

Budsjettarbeid

Kurs i budsjettarbeid blir holdt i Oslo 7. mai. På kurset vil vi gjennomgå de formelle bestemmelser omkring budsjett og økonomiplan, men vi vektlegger at kurset blir praktisk innrettet med eksempler på budsjettutarbeidelsefra et kirkelig fellesråd.

Les mer.

Nytt hefte med gravferdslov -og forskrift

Norsk forening for kirkegårdskultur gir nå ut et hefte med revidert gravferdslov og forskrift. 

Les mer her.

God påske!

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.