Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 4. april 2013
Nytt fra KA uke 14

Standardisering av kartdata for gravplassene

Statens kartverk har, sammen med KA, satt i gang et arbeide for å ta i bruk den såkalte SOSI-standarden for gravplassregistrering. SOSI står for "Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon".
Les mer om dette arbeidet, og invitasjon til å delta med innspill til arbeidet underveis.
 

Det livssynsnøytrale samfunn – høring

Både KA og de kirkelige fellesrådene har mottatt NOU 2013: 1 Det livssynsnøytrale samfunn, til høring. KAs styre har lagt opp til at de skal vedta en høringsuttalelse på sitt styremøte 8. mai. Uttalelsen kommer til å fokusere på de sakene som mest berører Den norske kirke. Når uttalelsen er klar, publiseres den på KAs nettsted.
Her finnes tidligere høringsuttalelser fra KA
 

Budsjettarbeid Oslo 7. mai

Kurs i budsjettarbeid blir holdt i Oslo 7. mai. På kurset vil vi gjennomgå de formelle bestemmelser omkring budsjett og økonomiplan, men vi vektlegger at kurset blir praktisk innrettet med eksempler på budsjettutarbeidelse fra et kirkelig fellesråd. Påmeldingsfrist 5. april.
Les mer

Pensjonskurs Oslo 7. mai

Kurset vil gi basisinformasjon om gjeldende ordning, og gjøre rede for konsekvensene av endringene i folketrygd og tjenestepensjon for både arbeidsgiver og arbeidstaker.
Påmeldingsfrist 5. april.
Les mer

Hvordan profilere og skaffe økonomi til et musikkprosjekt?

Seminaret arrangeres i Oslo 19. april og skal gi hjelp til å tenke offensivt, og ved praktiske øvelser bevisstgjøre på å forme og framføre essensen av en prosjektidé.
Påmeldingsfrist 10. april.
Les mer

KAs lederutviklingsprogram 2013/2014

KA vil høsten 2013-våren 2014 arrangere et ettårig lederutviklingsprogram for å bidra til å utvikle inspirerende, målrettede og samarbeidsorienterte ledere i Den norske kirke.
Påmeldingsfrist 3. mai.
Les mer

Flyttet:
Hvordan gjøre kirkebygget tilgjengelig for alle?

Kurset er flyttet til 12. juni, og arrangeres i Oslo.
Les mer
 

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.