Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 18. april 2013
Nytt fra KA uke 16 

Kirkemøtet 2013 er historie, men pekte fremover

Årets Kirkemøte var det første etter at Grunnloven ble endret, og en av hovedsakene var hvordan Den norske kirke ønsker å organisere seg framover. Noen signaler ble gitt, bl.a. ble det igjen understreket at Kirkemøtet ”fastholder målsettingen i tidligere kirkemøtevedtak om felles arbeidsgiveransvar i en framtidig kirkeordning”.

KAs facebookside fikk sin debut på årets Kirkemøte, og er verdt å stikke innom for å lese KAs kommentarer fra møtet. Alle vedtakene fra møtet, ligger på www.kirken.no.
Adressen til KAs facebookside er: https://www.facebook.com/KAkirkelig

Foredragene fra KAs ”teglsteinsseminar” 10. april

Foredragsholderne på seminaret om teglsteinskirker, var noen av de fremste fagfolkene i landet på dette området. Bildene/foredragene fra seminaret er publisert på KAs nettstde i foredragsarkivet.

Klikk her for å komme til foredragsarkivet.

”Paradisrommet – kirken og miljøet” – årets nordiske kirkebyggkonferanse

Årets kirkebyggkonferanse foregår i år i Helsinki fra 29.8. til 1.9. Konferansen har et tverrfaglig fokus og tar opp blant annet nytenkning om bruk av kirkebygg, og miljø- og økologiske perspektiver på kirkebygg. Konferansen passer for forvaltere, teologer, arkitekter, antikvarer, kunstnere og andre kirkebygginteresserte.

Les mer om konferansen her.

En presisering vedrørende ulykkesforsikring 2013

Alle fellesråd og sokneråd i kommuner med ett sokn, har denne uken mottatt faktura for ansvars- og ulykkesforsikringer for 2013. Forsikringene er omtalt i KA-rundskriv 03/13. I vilkårene for ulykkesforsikringen er noen særvilkår omtalt, og at disse kun gjelder når det spesifikt står i forsikringsbeviset at de skal gjelde. Nå presiseres det fra Knif Trygghet Forsikring, at særvilkårene skal gjelde selv om de ikke er inntatt i forsikringsbeviset.

Rundskriv 03/13 er oppdatert med denne presiseringen

Grunnkurs i kirkebyggdatabasen 29. mai

Kurset er rettet mot nye brukere av Kirkebyggdatabasen, men også brukere som vil friske opp kunnskapene og lære nye funksjoner i ny versjon. Kurset går bl.a. gjennom registrering av eiendommer/bygninger, publikumsinformasjon til kirkesøk.no, forsikringsinformasjon, inventarlister, bygningstegninger og fotodokumentasjon. Grunnkurs i kirkebyggdatabasen holdes 29. mai i Oslo. Påmeldingsfrist 3. mai.

Les mer.

Kurs i kirkebyggdatabasens energimodul 30. mai 

Aktiv oppfølging av kirkens energibruk og bruk av Kirkebyggdatabasens energimodul har vist at det er mulig å drifte kirkebyggene mer energieffektivt. Kurs i energimodulen holdes 30. mai i Oslo. Påmeldingsfrist 3. mai. 

Les mer.

Minner om energirapportering

KA vil minne alle kirkeverger om å rapportere inn energiforbruket i kirkene. For en måneds tid siden sendte KA ut ei Excelfil vi ønsker at medlemmene fyller ut. Fila er tilgjengelig i xlxs-format og i xls-format. Fyll ut linjene som gjelder dine kirker, lagre hele excelfila og send dette til Helge Svendsen på epostadressen helge.svendsen@ka.no

Har du problemer med å åpne fila? Send epost til peter.moller@ka.no

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.