Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 30. mai 2013
Nytt fra KA uke 22

Slik brukes IKT-millionene foreslått i revidert statsbudsjett

Som medelt på KAs hjemmeside foreslår Regjeringen å legge inn 13, 3 millioner til Den norske kirkes inter-/intranettprosjekt. Prosjektet har som mål å dekke lokalkirkens behov for nettsidemaler og nettsider. Gjennomføring av prosjektet starter opp i disse dager, og planen er å ha nye løsninger på plass april/mai 2014. Prosjektleder Bjarne Neerland mener det er lite tjenlig for den lokale kirke å satse på andre løsninger nå. – Den nye løsningen vi nå lager vil integreres med de lokale fagsystemene, så man trenger ikke kjøpe leverandørenes publiseringsløsninger for å få dette til, sier han og presiserer at leverandørene av lokale fagsystemer er godt kjent med det som nå kommer.

Les mer på ka.no og kirkeaktuelt.no

Kartlegging av den lokalkirkelige kriseberedskap i Den norske kirke

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har utfordret KA til å samle en oversikt over beredskapsarbeidet i Dnk. KA sender denne uken ut en undersøkelse til fellesrådene for å kartlegge hva som gjøres på beredskapsområdet.

Les mer.

Kirketjenerskolen 2 – kurssamling 21.-24. oktober

21.-24. oktober arrangeres kurssamling for studiet Kirketjenerskolen 2 på Gardermoen. Kurssamlingen settes opp for å kunne være til hjelp for å gjennomføre studiet, og det vil bli forelest i temaet og man vil jobbe med innsendingsoppgavene til NKI.

Les mer.

Grunnkurs i kirkebyggdatabasen 11. september

Ettersom vårens kurs i kirkebyggdatabasen er fulltegnet setter vi opp ett nytt kurs til høsten. Kurset er rettet mot nye brukere av Kirkebyggdatabasen, men også brukere som vil friske opp kunnskapene og lære nye funksjoner i ny versjon. Kurset går bl.a. gjennom registrering av eiendommer/bygninger, publikumsinformasjon til kirkesøk.no, forsikringsinformasjon, inventarlister, bygningstegninger og fotodokumentasjon.

Les mer.

Kurs i presentasjons- og kommunikasjonsteknikk 30. august

Målet med kurset er å gi innføring i grunnleggende teknikker for å holde en god presentasjon, ta ordet og motivere en forsamling.

Les mer.

KAs lederutviklingsprogram 2013/2014 – ledig plass

Det er to ledige plasser til KAs lederutviklingsprogram, med oppstart høsten 2013. Programmet er åpent for kirkeverger, daglige ledere i menighet, proster, samt øvrige daglige ledere i KAs medlemsorganisasjoner. Kurset har som målsetting å bidra til å utvikle inspirerende, målrettede og samarbeidsorienterte ledere i Den norske kirke.

For mer informasjon klikk her.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.