Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 6. juni 2013
Nytt fra KA uke 23

Det livssynsåpne samfunn - KAs høringsuttalelse er klar på nett

KAs høringsuttalelse er behandlet av styret og nå lagt ut på KAs nettsted. KA støtter utvalgets 8 prinsipper om en helhetlig tros- og livssynspolitikk, men argumenterer for videreføring av vigsel i regi av tros- og livssynssamfunn og for gravferdsansvar tillagt Den norske kirke, som i dag.
Les hele høringssvaret fra KA her
Denne og andre av KAs høringsuttalelser finnes under menyvalget KA MENER på ka.no

FAD vil ha fakta om ressursbruk på gravferdsområdet

KA har sendt ut en undersøkelse til alle kirkegårdsforvalterne, primært kirkelige fellesråd, med spørsmål om ressursbruken på gravferdssektoren. KA gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra FAD. Svarene skal gi bakgrunnsmateriale til en offentlig utredning (NOU)- og etter hvert et nytt regelverk på området.
Les mer om undersøkelsen på KAs nettsted

Tariff 2013

Det er nå opprettet en egen hovedfane som heter ”Tariff 2013” på førstesiden på våre hjemmesider. Her vil du etter hvert finne oppdateringer om årets sentrale forhandlinger som er  berammet til 14. og 17. juni.
Siden finner du på TARIFF 2013

Kurs i ansettelse og oppsigelse

Av de arbeidsrettslige temaene KA får mest spørsmål om, er ansettelse og oppsigelse. Det er mange ulike problemstillinger her, blant annet knyttet til krav til ansettelsesprosessen, utvidelse av stillingen for deltidsansatte samt adgangen til midlertidig ansettelse. Når det gjelder oppsigelse er det mange krav til selve prosessen, vurdering av saklig grunn samt spørsmål knyttet til nedbemanning på grunn av økonomi. Til høsten tilbyr KAs arbeidsgiveravdeling tre dagskurs om disse temaene.
Gardermoen 26. september 
Trondheim 6. november 
Bergen 18. november 
For mer informasjon se www.ka.no/kurs

HMS grunnopplæring 40 timer for kirken

Fagakademiet arrangerer i høst HMS grunnopplæring for fellesrådenes ledere, verneombud, prester og proster.
Les mer om grunnopplæringstilbudet i HMS 

Presentasjons- og kommunikasjonsteknikk

Målet med kurset er å gi innføring i grunnleggende teknikker for å holde en god presentasjon, ta ordet og motivere en forsamling. Kurset arrangeres 30. august på Gardemoen.
Les mer kurset i presentasjons- og kommunikasjonsteknikk

Verdier, kvalitet og omstilling på årets nordiske kirkegårdskongress - Oslo 4. - 6. september 2013

Norsk forening for kikegårdskultur (NFK) er 4.-6. september vertskap for nordisk kongress for kirkegårder og krematorier. Kongressen arrangeres hvert fjerde år og går på rundgang mellom de nordiske landene. Kongressen har overskriften ”Verdier, kvalitet og omstilling” og handler om utfordringene gravferdssektoren må løse i møte med kulturelle, økonomiske og demografiske endringer.
Les mer om kongressen på Kirkegårdsforeningens nettsted

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.