Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 13. juni 2013
Nytt fra KA uke 24

Sommertid = katalogsvindeltid

Når sommeren nærmer seg ser vi alltid at antallet henvendelser fra mer eller mindre svindelaktige opplysningstjenester og tilsvarende produkter tiltar. Bakgrunnen for dette er sannsynligvis økt antall sommervikarer, som ikke alltid har like god oversikt over hvilke tjenester virksomheten har fra før, hvilke tjenester man har behov for, og hvilke fakturaer som absolutt ikke bør betales. Vi anbefaler at dere er ekstra oppmerksomme fremover, og gir vikarer god opplæring. Noen viktige regler kan være å: 1) Ikke betale fakturaer man ikke er helt sikker på er riktige, 2) aldri si ja til noe over telefon – be om å få tilbud skriftlig, 3) vurdere ditt behov kritisk – de fleste av KAs medlemmer har sjelden behov for ekstratjenester utover gratisoppføringene i kataloger.

Ta kontakt med Ingrid B. Tenfjord eller Bente Vangdal Espenes hos KA dersom du trenger råd eller har spørsmål om dette.

Les mer her.

Se også tidligere artikler om temaet:
Kataloghaier forsøker seg stadig!
Advarsel – Onlinetjenesten.no
Fakturasvindel – pass på
Trenger vi katalogtjenestene?

Sommeråpne kirker

I disse dager får alle fellesråd en påminnelse i posten om å legge ut informasjon om kirken er åpen i sommer på kirkesøk.no. Fordi mange av kirkene er blant våre viktigste kulturminner har Kirken også et viktig kulturhistorisk samfunnsoppdrag. Kirkesøk.no er en informasjonskanal som synliggjør den viktige innsatsen som Den norske kirke legger ned for å åpne opp kirkebyggene for de som ønsker å besøke en kirke i sommer. Fellesrådene har tilgang til å legge inn denne informasjonen selv i Kirkebyggdatabasen. Besøkstallet på kirkesøk.no ligger nå på mer enn 10 000 i måneden. Den nye engelskversjonen gir oss en unik mulighet til å nå ut til enda flere, men for å få til det er vi avhengig av at fellesrådene legger ut oppdatert informasjon.

Se plakat og brosjyre her. 

Utsatt søknadsfrist for lederutdanning 

Vi minner om lederutdanningen for kateketer og menighetspedagoger. Utdanningen er et samarbeid mellom Diakonhjemmet høgskole, Menighetsfakultetet og KA. Den er på til sammen 30 studiepoeng på masternivå og går over 3 semester. Første samling vil være i Oslo 26.-27. august 2013. Oppstart: august 2013. Søknadsfrist er 21. juni.

Klikk her for studieplan.

Se også www.diakonhjemmet.no/DHS og www.menighetsfakultetet.no. Påmelding skjer til MF.

KA-forum nr. 2/13

Siste nummer av KAs medlemsblad er nå levert i postkassene til det fleste. Styreleder Eigil Morvik kommenterer på side 6 i bladet, debatten om "ny kirkeordning" sett i lys av både Kirkemøtets vedtak, og debatt og vedtak på KAs landsråd uken etter. På sin ”sist, men ikke minst”-mening på side 8, inviterer Grimstad til refleksjon rundt et mulig strategi for seremonier i Den norske kirke.

Kommentarene kan leses her:
Eigil Morviks kommentar
Frank Grimstads kommentar
Hele bladet kan også lastes ned som pdf her

Kurssamling på Kirketjenerskolen

21.-24. oktober arrangeres det kurssamling i Kirketjenerskolen 2. Studiet kan i utgangspunktet tas uten å delta på samlingen. Kurssamlingen legges opp til å både gi faglig kunnskap, og skal være en hjelp til å ta fjernundervisningsstudiet til NKI. Mange av oppgavene til fjernundervisningsstudiet vil bli diskutert på samlingen, og deltakerne vil få muligheten til å jobbe med pensum og innsendingsoppgavene. Det er ikke nødvendig å ha tatt del 1 først.

Les mer.

Konfliktforståelse og konflikthåndtering i Den norske kirke

Det partsammensatte OU-styret i KA-sektoren ønsker økt fokus på konfliktforståelse og konflikthåndtering i Den norske kirke. I den forbindelse har det blitt utviklet et hefte og kursopplegg om tematikken. På dette kurset vil kursheftet og opplegget presenteres og gjennomgås. Målet for kurset er at deltagerne skal være istand til å ta med seg heftet og kursopplegget tilbake til staben, slik at flere kan få få nytte av det. Kurssamling arrangeres i Oslo 18. september og i Bergen 5. november.

Regnskapskurs 

KA vil også denne senhøsten sette opp regnskapskurs. Det blir arrangert Innføringskurs i kirkeregnskap 28. november og kurs i regnskapsavslutning 29. november. Kursene kan tas separat eller samlet.

Les mer:
Innføringskurs i kirkeregnskap 28. november
Kurs i regnskapsavslutning 29. november

Til høsten kommer det ca. 30 kurs fra KA innenfor ulike tema som økonomi, konflikthåndtering, gravferd med mer. Informasjon om kursene legges ut fortløpende på www.ka.no/kurs.

K-stud: Trenger nytt studiemateriell

Styret i Kristelig studieforbund (K-stud) konstituerte seg på styremøtet i mai. Audrey Pedersen fra Frelsesarmeen ble gjenvalgt som styreleder. I et intervju gjengitt på k-studs hjemmeside understreker hun bl.a. behovet for nytt studiemateriell, og oppfordrer medlemmene til å lage nytt materiell. Hun peker i den forbindelse på pedagogiske utviklingsmidler som K-stud lyser ut i begynnelsen av juni.

Les mer om styrelederen

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.