Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 20. juni 2013
Nytt fra KA uke 25

Kurs i ansettelse og oppsigelse

Av de arbeidsrettslige temaene KA får mest spørsmål om, er ansettelse og oppsigelse. Det er mange ulike problemstillinger her, blant annet knyttet til krav til ansettelsesprosessen, utvidelse av stillingen for deltidsansatte samt adgangen til midlertidig ansettelse. Når det gjelder oppsigelse er det mange krav til selve prosessen, vurdering av saklig grunn samt spørsmål knyttet til nedbemanning på grunn av økonomi. Til høsten tilbyr KAs arbeidsgiveravdeling tre dagskurs om disse temaene.

Gardermoen 26. september
Trondheim 6. november
Bergen 18. november

For mer informasjon se www.ka.no/kurs

Fremdeles mulig å melde seg på kirkebyggkonferansen i Helsinki «Paradisrummet», 29. august - 1. september

Årets nordiske kirkebyggkonferanse tar opp spørsmål knyttet til ny kirkekunst, ny og utvidet bruk av kirkerommet, kirke, energi og miljø og en rekke andre aktuelle utfordringer.

Klikk her for påmelding. Påmeldingslenken i programmet fungerer ikke.
Klikk her for programmet.

Presentasjons- og kommunikasjonsteknikk

Målet med kurset er å gi innføring i grunnleggende teknikker for å holde en god presentasjon, ta ordet og motivere en forsamling. Kurset arrangeres 30. august på Gardemoen.

Les mer kurset i presentasjons- og kommunikasjonsteknikk.

Church reform and leadership of change 19.-21. september

Den fjerde forskningskonferansen innenfor temaene kirkereform og endringsledelse arrangeres på Gran fra 19.-21. september. Fristen for å melde seg på er 20. august.

Les mer.

OU-midler

Denne uken (uke 25) sender KA ut faktura for midler til felles arbeid med opplæring og utvikling (OU) som de sentrale parter ble enige om under tariffoppgjøret i 2012.

Mer informasjon finner dere i rundskriv 09/12.

Trosopplæringskonferansen 2013 - Ringer i vann

Det er ti år siden trosopplæringsreformen ble vedtatt, og vi spør: Hvilke ringvirkninger har trosopplæringen gitt i barn og unges liv? Hva har reformen betydd for samfunn og kirke? Hvordan kan vi sammen fortsette å lage ringer i vann?

Konferansen foregår onsdag 13. november kl 10.00-19.30 ved Norges Varemesse, Lillestrøm 

Meld deg på her!

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Brannvern/sikringstiltak – drift eller investering?

De fleste fellesråd er allerede i godt i gang å tenke 2014-budsjett når det gjelder behov for økonomiske rammer og kommunale tilskudd. Det er selvsagt mange og varierte behov man skal finne dekning for, men vi minner om viktigheten av å ha fokus på brann- og sikringstiltak tidlig i prosessen når man arbeider med 2014-budsjettet, spesielt i dialogen med kommunen.

I tilknytning til brann- og sikringstiltak får KA noen ganger spørsmål om konkrete anskaffelser skal i drifts- eller investeringsbudsjett (regnskap). Det kan noen ganger være vanskelige grenseoppganger, og det må skje konkrete vurderinger. Vi henviser til egen regnskapsstandard, KRS nr. 4, som gir nærmere anvisning på hva som skal føres i hhv. drifts- og investeringsbudsjett. Det er relativt strenge krav til hva som regnes som investering, blant annet er vesentlighetsgrensen for enkeltanskaffelse på kr 100 000. Brann- og sikringstiltak på ett kirkebygg kan ofte enkeltvis koste mindre enn denne beløpsgrense, men når det inngår i et samlet sikrings-/varslingssystem for flere kirkebygg vil samlet kostnad være over beløpsgrense. En relevant bestemmelse som man da kan være oppmerksom på, er bestemmelsen i pkt 3.1.5 i standarden, som sier at «fellesanskaffelser ... kan vurderes samlet opp mot  vesentlighetskriteriet, dersom de enkelte eiendeler som omfattes av fellesanskaffelsen inngår i et samlet system med samme bruksformål».

© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.