Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 4. juli 2013
Nytt fra KA uke 27

KAs høringsuttalelse til regjeringens kulturmelding

Meldingen, som er et resultat av Enger-utvalgets arbeid, ble overlevert Regjeringen i mars 2013. KAs høringsuttalelse er nå publisert på KAs nettsted. KA trekker særlig frem 4 punkter: 1. Den positive omtale av kirken og dens historiske betydning som kulturbærer. 2. Ansvaret for de kirkelige kulturminnene er fordelt på for mange departementer og etater, noe som fører til ansvarspulverisering og lite helhetlig kulturminnepolitikk. 3. KA etterlyser en bredere omtale og kvantifisering av kirkelig kulturarbeid. 4. KA peker på at kirkens kulturarbeid hører inn under det offentliges ansvar.

Les hele høringsuttalelsen fra KA.

«Vaktskifte» i KAs avdeling for kirkebygg- og kulturminneforvaltning

To nye medarbeidere, Margrethe Moe og Harald Ringstad, har begynt i KA nå rett før sommeren. De er begge knyttet til KAs avdeling for kirkebygg- og kulturminneforvaltning, og erstatter Max-Ingar Mørk og Helge Svendsen.

Les mer om de to nye medarbeiderne på ka.no

Nytt LPR-hefte tilgjengelig på KAs nettbutikk

Helt tilbake til 1997 har KA samlet inn nøkkeltall om arbeidstakerne i kirkelig sektor, og gitt dem ut i tabellform i et eget hefte. Heftet kan abonneres på, eller kjøpes fra KAs nettbutikk.

Les mer her.

Fortsatt høyere turnover blant trosopplæringsansatte

Kirkelig ansatte er gjennomgående stabil arbeidskraft. 84,3 % av dem som var ansatt i et kirkelig fellesråd per 1.12.2011, var tilsatt i samme stilling ett år senere. 4,6 % har gått over i annen kirkelig stilling, mens 11,5 % har sluttet i kirken.

Les mer – bl.a. kommentarer fra KAs Marit Halvorsen Hougsnæs og Kirkerådets Kristine Aksøy

En verdig gravferd for alle. Om praktiske konsekvenser av endringer i gravferdsloven. 

Kurset arrangeres 12 steder i Norge høsten 2013: Fredrikstad, Hamar, Oslo, Bodø, Tromsø, Bergen, Førde, Trondheim, Stavanger, Hokksund, Kristiansand og Molde.

Les mer på www.ka.no/kurs

Gravlegging i respekt for avdødes religion og livssyn? 

Kurset arrangeres 14. november i Oslo. Påmeldingsfrist er 10. oktober.

Les mer.

Arbeidsrett – ansettelse, oppsigelse og relaterte emner

Av de arbeidsrettslige temaene KA får mest spørsmål om, er ansettelse og oppsigelse. Det er mange ulike problemstillinger her, blant annet knyttet til krav til ansettelsesprosessen, utvidelse av stillingen for deltidsansatte samt adgangen til midlertidig ansettelse. Når det gjelder oppsigelse er det mange krav til selve prosessen, vurdering av saklig grunn samt spørsmål knyttet til nedbemanning på grunn av økonomi. Til høsten tilbyr KAs arbeidsgiveravdeling tre dagskurs om disse temaene.

Gardermoen 26. september
Trondheim 6. november
Bergen 18. november

Seminar for eiere av middelalderkirker

11.-12. november i Trondheim. Påmeldingsfristen er 11. oktober.

Les mer.

Universell utforming av kirkebygg og gravplass

Kurset Universell utforming av kirkebygg og gravplass er for deg som ønsker å sette universell utforming på dagsorden, men som ikke kan nok om det til å komme i gang. Arrangeres 19. november i Oslo.

Les mer.

Kirkelige eiendommer i Bærum fra kommune til kirke

Kirkelig fellesråds nestleder Laila Sømoen kunne forleden, på vegne av Kirkelig fellesråd i Bærum, signere avtalen med Bærum kommune om overdragelse av de kirkelige eiendommene! Det var en liten, høytidelig handling i Kommunegården som avsluttet mer enn ti års forhandlinger med kommunen. Alle de kirkelige eiendommene, dvs. kirker, menighetshus og kirkegårder, blir nå overført fra kommunen til kirken v/ fellesrådet. Dette er en milepæl for kirken i Bærum.

Les mer om dette i nyhetsbrevet fra Bærum kirkelige fellesråd.

50 bibeltekster for døve ører

Døvekirken har jobbet med å oversette bibeltekster for barn og unge. Nå nærmer arbeidet seg slutten, så snart kan kjernetekstene i trosopplæringen lastes ned som tegnspråkvideoer.

Les mer her.

Frivillighetsprisen 2013 

Frivillighet Norge trenger forslag til å finne den beste kandidaten til årets Frivillighetspris, og utfordrer derfor til å nominere en eller flere kandidater. Fristen for å nominere er 5. september.

Les mer på www.frivillighetsprisen.no

Liturgi i bevegelse!

Liturgi i bevegelse er et prostibasert kurs for prester og kirkemusikere som ønsker å fordype seg i de lokale erfaringene som arbeidet med vår nye gudstjenesteordning har gitt. Kurset henvender seg til hele prostier og går over kalenderåret 2014. Søknadsfrist er 15. september.

Les mer her.

Det vil bli et toukers opphold i utsendingen av KA-info.
KA ønsker alle en god sommer!

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.