Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 25. juli 2013
Nytt fra KA uke 30

Konfliktforståelse og konflikthåndtering i Den norske kirke Oslo og Bergen

Det partssammensatte OU-styret i KA-sektoren ønsker økt fokus på konfliktforståelse og konflikthåndtering i Den norske kirke. I den forbindelse har det blitt utviklet et hefte og kursopplegg om tematikken. På dette kurset vil kursheftet og opplegget presenteres og gjennomgås. Målet for kurset er at deltagerne skal være i stand til å ta med seg heftet og kursopplegget tilbake til staben, slik at flere kan få nytte av det.

Kurssamling arrangeres i Oslo 18. september og i Bergen 5. november.

Landskonferansen for kirkeverger

28.-30. oktober blir det Landskonferanse for kirkeverger i Tønsberg. Landskonferansen vil ta opp temaene kirkelig ledelse, gravferdsvirksomhet og kirkevergens arbeidshverdag.

Les mer.

Utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser

På kurset blir det en gjennomgang av regelverk som gjelder for lønnsinnberetning og skatt, og grensene mellom hva som er skattepliktig og skattefri godtgjørelse. Herunder reise-/kostgodtgjørelser og grensene mellom privatreiser, arbeidsreiser og yrkesreiser. I tillegg vil det bli gjennomgang av skattereglene for elektroniske kommunikasjonstjenester, samt reglene for gaver og ulike naturalytelser som er relevant for vår sektor. Kurset blir holdt i Oslo 24. september.

Les mer.

Mva-dag 2013

Det blir en gjennomgang av de grunnleggende bestemmelser knyttet til mva og mva-kompensasjon på kurset, som holdes i Oslo 25. september. I tillegg vil aktuelle problemstillinger for kirkelige fellesråd og menighetsråd, og fortolkninger/uttalelser fra skatte-/avgiftsmyndighetene bli tatt opp.

Les mer.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.