Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 8. august 2013
Nytt fra KA uke 32

Kirkelig ansatt som ledsager til Israel og Palestina?

Gjennom ledsagerprogrammet utplasseres mennesker fra hele verden i utvalgte byer og landsbyer på Vestbredden og i Jerusalem. Der ledsager de palestinere og israelere som med fredelige midler arbeider mot den israelske okkupasjonen.

Ledsagerne jobber for å bedre palestineres tilgang til land, arbeid og skole, og for å redusere vold og trakassering av sivile. Ledsagerprogrammet er et internasjonalt program i regi av Kirkenes Verdensråd. I Norge står i tillegg til Kirkens Nødhjelp også Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Norges Kristne Råd og KFUK-KFUM Global bak programmet. Det partsammensatte OU-styret har avsatt inntil 80 000 kr til 50% lønnsrefusjon i til ansatte i kirkelig fellesråd i KA-området, som reiser ut som ledsagere til Israel og Palestina. Nå søkes det igjen etter nye ledsagere. Søknadsfrist er 21. august.
 
For mer informasjon, klikk her.

Kurs i presentasjons- og kommunikasjonsteknikk

Målet med kurset er å gi innføring i grunnleggende teknikker for å holde en god presentasjon, ta ordet og motivere en forsamling. Kurset arrangeres 30. august på Gardemoen. Påmeldingsfrist 15. august. 

Les mer.

Grunnkurs i kirkebyggdatabasen

Grunnkurs i Kirkebyggdatabasen arrangeres i Oslo onsdag 11. september. Tema for kurset er i Innføring i bruk av kirkebyggdatabasen, registrering av eiendom, bygning og inventar. Påmeldingsfrist 21. august.

Les mer.

Utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser

På kurset blir det en gjennomgang av regelverk som gjelder for lønnsinnberetning og skatt, og grensene mellom hva som er skattepliktig og skattefri godtgjørelse. Herunder reise-/kostgodtgjørelser og grensene mellom privatreiser, arbeidsreiser og yrkesreiser. I tillegg vil det bli gjennomgang av skattereglene for elektroniske kommunikasjonstjenester, samt reglene for gaver og ulike naturalytelser som er relevant for vår sektor. Kurset blir i Oslo 24. september. Påmeldingsfrist 23. august. 

Les mer.

Mva-dag 2013

Det blir en gjennomgang av de grunnleggende bestemmelser knyttet til Mva og mva-kompensasjon på kurset, som holdes i Oslo 25. september. I tillegg vil aktuelle problemstillinger for kirkelige fellesråd og menighetsråd, og fortolkninger/uttalelser fra skatte-/avgiftsmyndighetene bli tatt opp. Påmeldingsfrist 23. august.

Les mer.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.