Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 15. august 2013
Nytt fra KA uke 33

Ledsager i Palestina og Israel?

Gjennom ledsagerprogrammet utplasseres mennesker fra hele verden i utvalgte byer og landsbyer. 21. august er fristen for å bidra til å trygge tilværelsen for sivile på Vestbredden og i Jerusalem.

Les mer her.

Ny medarbeider i KA

Denne uken starter Espen Idsøe som seniorrådgiver i KAs arbeidsgiveravdeling. KA ønsker Idsøe velkommen, og håper at alle medlemmer vil ha glede av hans kompetanse.

Les mer om Espen Idsøe her.

Konfliktforståelse og konflikthåndtering i Den norske kirke Oslo og Bergen

Det partssammensatte OU-styret i KA-sektoren ønsker økt fokus på konfliktforståelse og konflikthåndtering i Den norske kirke. I den forbindelse har det blitt utviklet et hefte og kursopplegg om tematikken. På dette kurset vil kursheftet og opplegget presenteres og gjennomgås. Målet for kurset er at deltagerne skal være i stand til å ta med seg heftet og kursopplegget tilbake til staben, slik at flere kan få nytte av det.

Kurssamling arrangeres i Oslo 18. september, påmeldingsfrist 20. august, og i Bergen 5. november, påmeldingsfrist 7. oktober. 

Kirketjenerskolen 2

Kurssamling på Kirketjenerskolen 2 arrangeres 21.-24. oktober. Kurssamlingen legges opp til å både gi faglig kunnskap, og skal være en hjelp til å ta fjernundervisningsstudiet til NKI. Mange av oppgavene til fjernundervisningsstudiet vil bli diskutert på samlingen, og deltakerne vil få muligheten til å jobbe med pensum og innsendingsoppgavene. Det er ikke nødvendig å ha tatt del 1 først. Påmeldingsfrist 13. september.

Les mer.

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet innføring i sentrale tema som personalledelse, avtaleverket, saksbehandling, om å være kirkeleder, plan og budsjett, regnskap, gravferdsforvaltning, kirkelige eiendomsforhold, kirkebygg og kulturminne. Kurset går over seks dager fordelt på to samlinger. Det er en samling på fra 14.-16. oktober 2013 og 24.-26. mars, totalt 6 dager. Påmeldingsfrist 5. september.

Les mer.

Flittige Hamar bispedømme

K-Stud melder at i fersk statistikk fra SSB har menighetene i Hamar bispedømme registrert flest studietimer av alle bispedømmene. De har registrert ca. 19 000 timer av totalt ca. 37 000 blant menighetene i Dnk i hele Norge. K-Stud applauderer Hamar bispedømmer og oppmoder de andre bispedømmen å tenke kreativt på hvilke studiemuligheter man har.

Les mer her.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.