Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 22. august 2013
Nytt fra KA uke 34

Ny kirkebyggkontroll høsten 2013

KA forbereder nå den tredje kirkekontrollen som planlegges sendt ut i september. Temaet for denne kontrollen vil være klimaskallet, dvs. tilstand på tak, tårn, blikk, vegger og fundamenter. I tillegg er det samme generelle spørreskjemaet fra de to foregående kontrollene.

Les mer her.

Gravferdsundersøkelse

KA sender denne uken ut på nytt FADs undersøkelse av gravferdsområdet 2013 til medlemmene som ikke hadde anledning til å svare før sommeren. KA håper flere ønsker å delta i en undersøkelse som er største i sitt slag.

Bakgrunnen for undersøkelsen kan leses på regjering.no og på ka.no
Spørsmålene i undersøkelsen finner du her.

Har du som kirkeverge/gravferdsansvarlig ikke mottatt epost med invitasjon til undersøkelsen? Ta kontakt med peter.moller@ka.no

50 000 til barnehager som vil jobbe med nærværsarbeid!

Det partsammensatte OU-styret utlyser to stipender av 25 000 kroner til to barnehager som vil arbeide med å øke nærværet (eller redusere sykefraværet) blant de ansatte.

Les mer.

Arbeidsrett - Ansettelse, oppsigelse og relaterte emner - Gardermoen

Kurset vil ta for seg ulike emner innenfor ansettelse og oppsigelse. Arbeidsrettskurset arrangeres på Gardermoen 23. september, med påmeldingsfrist 23. august. Tilsvarende kurs blir holdt i Trondheim 6. november og Bergen 18. november.

Utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser

På kurset blir det en gjennomgang av regelverk som gjelder for lønnsinnberetning og skatt, og grensene mellom hva som er skattepliktig og skattefri godtgjørelse. Herunder reise-/kostgodtgjørelser og grensene mellom privatreiser, arbeidsreiser og yrkesreiser. I tillegg vil det bli gjennomgang av skattereglene for elektroniske kommunikasjonstjenester, samt reglene for gaver og ulike naturalytelser som er relevant for vår sektor. Kurset blir i Oslo 24. september. Påmeldingsfrist 23. august.

Les mer.

Mva-dag 2013

Det blir en gjennomgang av de grunnleggende bestemmelser knyttet til Mva og mva-kompensasjon på kurset, som holdes i Oslo 25. september. I tillegg vil aktuelle problemstillinger for kirkelige fellesråd og menighetsråd, og fortolkninger/uttalelser fra skatte-/avgiftsmyndighetene bli tatt opp. Påmeldingsfrist 23. august.

Les mer.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.