Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 29. august 2013
Nytt fra KA uke 35

Barnehageavtalen løper videre

Vi meldte i KA-nytt før sommeren at særavtalen for barnehager, som løp ut 30. juni, likevel skal gjelde frem til ny avtale er på plass. Bakgrunnen for at dette ikke er forhandlet på nytt er at tilsvarende avtale på KS-området endte med brudd i forhandlingene for to uker siden, og skal avgjøres i nemnd. Dette vil neppe skje før nærmere jul. Vi har avventet den endelige avtalen fra KS før nye forhandlinger på KA-området. Det er derfor enighet mellom partene om at nåværende avtale fremdeles løper videre på ubestemt tid.

Forhåndsbestilling av kirkeplanleggeren for 2014

Kirkeplanleggeren er et nyttig planleggingsredskap i hverdagen, både for tilsatte og valgte. Det er nå mulig å forhåndsbestille Kirkeplanleggeren til kr 185 inkl moms. Kirkeplanleggeren vil selges rabattert fram til 20. september.

Kirkeplanleggeren finner du i KAs nettbutikk. Les mer om kirkeplanleggeren her.

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet innføring i sentrale tema som personalledelse, avtaleverket, saksbehandling, om å være kirkeleder, plan og budsjett, regnskap, gravferdsforvaltning, kirkelige eiendomsforhold, kirkebygg og kulturminne. Kurset går over seks dager fordelt på to samlinger. Det er en samling på fra 14.-16. oktober 2013 og 24.-26. mars, totalt 6 dager. Påmeldingsfrist 5. september. 

Les mer.

Utdanning for kirketjenere: I høst tilbys det kurssamling på Kirketjenerskolen 2

Kurssamlingen legges opp til å både gi faglig kunnskap, og skal være en hjelp til å ta fjernundervisningsstudiet til NKI. Mange av oppgavene til fjernundervisningsstudiet vil bli diskutert på samlingen, og deltakerne vil få muligheten til å jobbe med pensum og innsendingsoppgavene. Kurssamling på Kirketjenerskolen 2 arrangeres 21.-24. oktober. Det er ikke nødvendig å ha tatt del 1 først. Påmeldingsfrist 13. september.

Les mer.

En verdig gravferd for alle. Om praktiske konsekvenser av endringer i gravferdsloven

I dette kurset vil vi se på hvordan endringene i gravferdsloven påvirker de tilsatte i de lokale gravferdsforvaltningene. Hvordan utfordres vi når det gjelder praktisk arbeid, håndtering av de pårørende og tilrettelegging for ulike gravskikker? Kurset arrangeres flere steder i høst. Første kurs holdes i Fredrikstad 9. oktober med påmeldingsfrist 10. september.

Les mer om kurset i Fredrikstad.

For mer informasjon om hvor og når kursene i denne kursserien holdes les mer på www.ka.no/kurs

Arbeidsrett - Ansettelse, oppsigelse og relaterte emner Gardermoen

Det er fortsatt ledige plasser på kurset Arbeidsrett - Ansettelse, oppsigelse og relaterte emner på Gardermoen torsdag 26. september. Snarlig påmelding.

Les mer om kurset på KAs kurssider.

Riksantikvaren gir ut ny veileder om energisparing i gamle hus

Veilederen gir en rekke praktiske råd om tetting, etterisolering og utbedring av vinduer. Det blir også sett nærmere på ulike tiltak som kan gjøres for å spare energi, effekten av tiltakene og risikoen for bygningsfysiske skader og tap av kulturhistoriske verdier, skriver Riksantikvaren. Veilederen er tilgjengelig som PDF via lenken nedenfor.

Les mer her.

Forhandler om ny IA-avtale

IA-avtalen (intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv) utløper 31.12.2013. Partene i arbeidslivet er nå i gang med forhandlinger knyttet til ny IA-avtale. Rapporten med erfaringer og anbefalinger, som danner grunnlag for eventuelt videre IA-samarbeid, kan leses på Arbeidsdepartementets sider.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.