Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 5. september 2013
Nytt fra KA uke 36

Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger

Det utlyses midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger. Utlysningen omfatter 4 ulike ordninger for individuell kompetanseutvikling og 2 ordninger for regionale kompetansetiltak. Vi oppfordrer arbeidsgiverne til å sette seg inn i hvilke muligheter de har for å få støtte til utvikling og kompetanseheving for sine ansatte! Søknadsfrist 1. oktober 2013.

Les mer her.

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet innføring i sentrale tema som personalledelse, avtaleverket, saksbehandling, om å være kirkeleder, plan og budsjett, regnskap, gravferdsforvaltning, kirkelige eiendomsforhold, kirkebygg og kulturminne. Kurset går over seks dager fordelt på to samlinger. Det er en samling på fra 14.-16. oktober 2013 og 24.-26. mars, totalt 6 dager. Påmeldingsfrist 5. september.

Les mer.

Utdanningsmulighet for kirketjenere

Kirketjenerskolen er et studium i tre deler for kirketjenere. I høst blir det mulighet for å delta på kurssamling i Kirketjenerskolen 2 på Gardermoen fra 21.-24. oktober. Kurssamlingen legges opp til å både gi faglig kunnskap, og skal være en hjelp til å ta fjernundervisningsstudiet til NKI. Mange av oppgavene til fjernundervisningsstudiet vil bli diskutert på samlingen, og deltakerne vil få muligheten til å jobbe med pensum og innsendingsoppgavene. Påmeldingsfrist 13. september.

Les mer.

En verdig gravferd for alle. Om praktiske konsekvenser av endringer i gravferdsloven

I dette kurset vil vi se på hvordan endringene i gravferdsloven påvirker de tilsatte i de lokale gravferdsforvaltningene. Hvordan utfordres vi når det gjelder praktisk arbeid, håndtering av de pårørende og tilrettelegging for ulike gravskikker? Kurset arrangeres flere steder i høst. Første kurs holdes i Fredrikstad 9. oktober med påmeldingsfrist 10. september, neste kurs i rekken er i Molde 17. oktober med påmeldingsfrist 16. september.

Les mer om kurset i Fredrikstad og kurset i Molde ved å klikke på lenkene.

For mer informasjon om hvor og når kursene i denne kursserien holdes les mer på www.ka.no/kurs

Nytt navn til Kateketforeningen

Katetekforeningen endrer navn til Kirkelig undervisningsforbund. Nettsiden er fortsatt kateket.no.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.