Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 12. september 2013
Nytt fra KA uke 37

Høstens kurs

Denne høsten kommer det kurs og konferanser for mange ulike målgrupper, blant annet for rådsledere, kirketjenere, kirkeverger og gravplassansatte. KA-info presenterer her et knippe av høstens kurs. Les mer på www.ka.no/kurs.

Landskonferansen for kirkeverger

Norges kirkevergelag inviterer alle kirkeverger til Landskonferansen for kirkeverger i Tønsberg 28.-30. oktober. Påmeldingsfristen er fredag 13. september. For program og mer informasjon klikk her.

Kirketjenerskolen 2

Kurssamling på Kirketjenerskolen 2 arrangeres 21.-24. oktober. Kurssamlingen legges opp til å både gi faglig kunnskap, og skal være en hjelp til å ta fjernundervisningsstudiet til NKI. Mange av oppgavene til fjernundervisningsstudiet vil bli diskutert på samlingen, og deltakerne vil få muligheten til å jobbe med pensum og innsendingsoppgavene. Det er ikke nødvendig å ha tatt del 1 først. Påmeldingsfristen er fredag 13. september.

Les mer om studiet her.

Rådslederkurs

I forbindelse med opplæring av folkevalgte til menighetsråd i ettsognskommuner og fellesråd, har KA denne høsten gleden av å invitere ledere og nestledere til dagskurs. Problemstillinger som man opplever i vervet som leder av et folkevalgt organ blir belyst, og en oppdatering på siste nytt i arbeidet omkring ny kirkeordning vil bli presentert. Kurset settes opp i Tromsø og på Gardermoen, les mer om kursene: 

Rådslederkurs Gardermoen 14. november
Rådslederkurs Tromsø 26. november

En verdig gravferd for alle

I dette kurset vil vi se på hvordan endringene i gravferdsloven påvirker de tilsatte i de lokale gravferdsforvaltningene. De første kursene i denne serien er:

Fredrikstad 9. oktober, påmeldingsfristen er ute, men det er plasser igjen for snarlig påmelding. Les mer.
Molde 17. oktober, påmeldingsfrist 16. september. Les mer.
Tromsø 23. oktober, påmeldingsfrist 20. september. Les mer.

Nasjonal brannvernøvelse 2013

KA oppfordrer alle fellesråd til å ta utfordringen fra Brannvernforeningen å delta i nasjonal brannøvelse. Direktoratet for samfunnssikkerhet - og beredskap (DSB) viser til at det hvert år bør gjennomføres brannøvelse for alle grupper som bruker kirkebyggene. Den nasjonale brannøvelsen er et godt tiltak for å få gjennomført brannøvelser i kirkebyggene.

Les mer her.

Frivillighetens regjeringserklæring

Stortingsvalget er over. Frivillighet Norge oppfordrer den nye regjeringen til å ta med et kapittel om frivillighet i regjeringserklæringen.

Les mer her.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.