Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 19. september 2013
Nytt fra KA uke 38

KA advarer mot svindelforsøk

KA-medlemmer har rapportert om fakturer som gir seg ut for å være fra Noraid. Vær på vakt dersom fakturene viser tegn på å være suspekte.

Les mer.

Kirke og helse - et idéseminar om samhandlingsreformen

OU-styret i KA-sektoren i samarbeid med Kontaktforum for kirke og helse ønsker å tydeliggjøre og se på utviklingsmuligheter for samarbeid mellom diakoner/andre kirkelige medarbeidere og helsetjenesten lokalt. Seminaret holdes i Oslo 7. november.

Les mer. 

Kirkeplanleggeren

KA minner om Kirkeplanleggeren 2014 som ligger til salgs på KAs nettsider. Kirkeplanleggeren selges til rabattert pris fram til 20. september.

Les mer. 

En verdig gravferd for alle

I dette kurset vil vi se på hvordan endringene i gravferdsloven påvirker de tilsatte i de lokale gravferdsforvaltningene. Kurset er satt opp 12 steder, for full oversikt se KAs kurssider. De kursene i denne serien med nærmest påmeldingsfrister er: 

Hamar, 22. oktober, påmeldingsfrist 20. september. Les mer.
Tromsø 23. oktober, påmeldingsfrist 20. september. Les mer.

Konfliktforståelse og konflikthåndtering i Den norske kirke – kurs i Bergen 5. november

Det partsammensatte OU-styret i KA-sektoren ønsker økt fokus på konfliktforståelse og konflikthåndtering i Den norske kirke. I den forbindelse har det blitt utviklet et hefte og kursopplegg om tematikken. På dette kurset vil kursheftet og opplegget presenteres og gjennomgås. Målet for kurset er at deltagerne skal være istand til å ta med seg heftet og kursopplegget tilbake til staben, slik at flere kan få nytte av det. Vi oppfordrer også tillitsvalgte til å delta på dette kurset.

Les mer om kurset i Bergen 5. november.

Siste sjanse for å melde seg på årets Landskonferanse for kirkeverger i Tønsberg 28.-30. oktober!

Det kommer ca. 170 personer - har du husket å melde deg på? Vi holder åpent for påmeldinger ut fredag 20. september.

Les mer om konferansen her.

Kirketjenerskolen – kurssamling 21.-24. oktober

Det er ledige plasser på kurssamlingen 21.-24. oktober i Kirketjenerskolen 2, så det er fortsatt mulighet for kirketjenere å melde seg på kurset. Dette kurset gir undervisning i NKIs nettstudium, og er en flott anledning til å lære mye, løse to av innsendingsoppgavene på studiet og få et nettverk med flere kirketjenere.

Les mer om kurssamlingen.

Sykefraværs-app fra NAV

NAV lanserer nå en app som skal gjøre det enklere å følge opp sykemeldte medarbeidere og fristene i oppfølgingsarbeidet. Appen finnes både til iPhone og Android.

Les mer.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.