Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 3. oktober 2013
Nytt fra KA uke 40

Pensjon – dom fra Arbeidsretten

Vi har fått spørsmål fra flere av våre medlemmer knyttet til en dom fra Arbeidsretten i juni. Etter dommen, som gjelder KS (kommunene) må kommunene melde inn alle ansatte i pensjonsordningen uansett stillingsstørrelse. Vi har skrevet om saken et par ganger tidligere, senest i sommer, og har da presisert at dette ikke gjelder KA, slik at det fremdeles er grensene slik de er beskrevet i HTA som gjelder. Ettersom vi fremdeles får en del henvendelser om saken ønsker vi igjen å presisere at det er tariffavtalen som følges, og ikke dommen. Dersom det blir endringer i dette vil vi oppdatere forløpende på vår nettside, samt på nyhetsbrev og eventuelt rundskriv.

Utlysning av tilskudd til tilstandsregistrering av kirker som er fredet og automatisk listeførte.

En del av Kirkekontroll 2013 er utlysning av midler som de kirkelige fellesrådene kan søke om for tilstandsregistrering av fredete og automatisk listeførte kirker. Rundt 35 kirker kan få et slikt tilskudd som har en øvre ramme på 30 000 kroner.

Les mer.

Konfliktforståelse og konflikthåndtering i Den norske kirke

5. november settes kurset Konfliktforståelse og konflikthåndtering i Den norske kirke opp i Bergen. Påmeldingsfrist 7. oktober.

Les mer.

Arbeidsrett - Ansettelse, oppsigelse og relaterte emner

Kurset vil ta for seg ulike emner innenfor ansettelse og oppsigelse og arrangeres i Trondheim 6. november og Bergen 18. november. Påmeldingsfrist til kurset i Trondheim er 7. oktober.

Les mer.

Rådslederkurs

I forbindelse med opplæring av folkevalgte til menighetsråd i ettsognskommuner og fellesråd, arrangerer KA dagskurs for ledere og nestledere. Her ønsker vi at folkevalgte skal få belyst problemstillinger som man opplever som relevante og nyttige i vervet som leder av et folkevalgt organ. Videre vil det bli en oppdatering på siste nytt i arbeidet omkring ny kirkeordning. Dette er et nytt kurs som tilbys rådsledere som har noe erfaring, men som ønsker påfyll, nye ideer og kirkepolitisk oppdatering.

Gardermoen 14. november
Tromsø 26. november

Universell utforming av kirkebygg og gravplass

Kurset Universell utforming av kirkebygg og gravplass er for deg som ønsker å sette universell utforming på dagsorden. Kurset arrangeres i Oslo 19. november.

Les mer.

Hvordan nå ut med informasjon om kirken og trosopplæringen? Markeds- og mediekonferansen 2013.

Den 12. november, dagen før Trosopplæringskonferansen, arrangeres Markeds- og mediekonferanse for trosopplæringsansatte. Temaene er knyttet til markedsføring av trosopplæringstiltak, mediestrategier, omdømmebygging osv. Arrangør er HimmelHøyt Kurs og kommunikasjonsrådgivning.

Mer informasjon på deres nettside: www.himmelhoyt.no

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.